Kim og Gitte

Kim Jung Olsen formand og Gitte Geertsen næstformand i HK Privat. Foto Lisbeth Holten.

Klokken er fem minutter i valg.

Køen af medlemmer, der vil have to minutter med næstformand Gitte Geertsen er efterhånden nede på blot et par levende billeder, inden slaget skal stå. Hun er på genvalg.

Imens vandrer HK Privats faglige chef Kim Jung Olsens øjne hen over den tale, han snart skal holde. Han har købt ny jakke, skjorte og sko. Han kan snart ikke vente længere. Han stiller op som formand. Nu er det nu.

Det nye formandskabs visioner

Sådan var scenen sat, da HK Privats nye formandskab skulle vælges. Kim og Gitte. HK Privatbladet har sat dem stævne for at forstå, hvad deres vision er.

En del af Kim Jung Olsens valgtale gik på, at man skal prioritere de klassiske fagforeningsdyder som løn, uddannelse og arbejdstid.

- Tænk på, dengang fagbevægelsen vandt slaget om 8 timers frihed, 8 timers arbejde og 8 timers søvn, siger Kim Jung Olsen. - Hvordan gik de frem dengang? Det var jo med klassiske faglige greb og dyder.

Det er med den historiske påmindelse, det nyvalgte formandskab udlægger teksten for det fireårige mandat, de blev valgt til den 19. september på HK Privats kongres i Aalborg.

Stiller skarpt på kerneopgaverne

Så når HK’erne bliver udfordret på arbejdsmarkedet anno 2023, skal HK Privat tackle det med det, som en fagforening er sat i verden for, siger Kim Jung Olsen og fortsætter.

- Det handler om, at flere skal være en del af HK Privat-fællesskabet ude på den enkelte arbejdsplads til at forbedre løn og ansættelsesvilkår, som igen vil få afsmittende virkning ind til forhandlingsbordet med gode overenskomster.

Den dybe tallerken er opfundet. Kunsten er at stille skarpt på kerneopgaverne, på hvad HK Privats medlemmer ønsker - og turde at prioritere ud fra det.

Og hvad forventer HK’erne så af deres fagforening? Højere løn, mere fleksibel arbejdstid og større trivsel. I nævnte rækkefølge. Det svarede medlemmerne, da HK Privat indsamlede krav og ønsker til OK23.

Vi skal matche arbejdsgiverne med styrke

- Puha, det der med at få gåsehud ned ad benene, siger Kim Jung Olsen fra podiet i kongressalen. Han puster ud. Løfter øjenbrynene. - Det er alligevel et par år siden, jeg sidst prøvede det.

Ordene lyder fra en netop nyvalgt formand til kongressalens 500 delegerede og gæster. Siden 1998 har Kim Jung Olsen været ansat i HK, de seneste otte år som faglig chef.

Hvad er formandens yndlingsbog? Kom bagom Kim Jung Olsen i dette interview

Kort inden proklamerede han i sin kandidattale målet om at styrke indsatserne på nogle af kerneopgaverne i fagforeningsopgaverne.

- Hvis vi skal matche arbejdsgiverne med HK’ernes ønsker, så kræver det, at vi står stærkt. Det betyder simpelthen noget ved forhandlingsbordet. Altså det er vejen til ligeløn, bedre arbejdstid, arbejdsmiljø og uddannelse.

- Nemlig, stemmer Gitte Geertsen i: - Og helt lokalt giver det jo også en psykologisk tryghed. Hvis man ved, man står stærkt sammen som kolleger, så tør man også sige sin mening og stille krav til ledelsen.

HK Privat har 90.000 medlemmer og er den største sektor i HK Danmark. HK Danmark er med 230.000 medlemmer det næststørste fagforbund i Danmark.

Lønarbejdet skal op i gear

- Undskyld, men er det nu, jeg kan få mine 2,5 minutter med dig?, spørger endnu et HK-medlem Gitte Geertsen. Gitte slår en latter op, tager medlemmet om skulderen og går i audiens.

Hun er lettet, rolig - og netop blevet genvalgt efter halvandet år som næstformand. For få momenter siden stod hun på talerstolen.

Hvordan startede Gittes Geertsens politiske karriere? Kom bagom næstformanden i dette interview

Geertsen vil fortsætte med at kæmpe for ligeløn og et arbejdsmiljø, hvor alle bliver rummet. Derudover skal fokus indsnævres.

- Vi sætter for mange skibe i søen. Og ikke alle kommer helt i land. Det skal vi blive bedre til, bekendtgjorde hun.

Formandsparret er enige om, at lønarbejdet - herunder ligelønskampen - skal op i et nyt gear.

HK Privat skal være kendt for at være den stærke lønfagforening, hvor medlemmerne kan få en lønrådgivning, som skaber de bedste forudsætninger for lønforhøjelse.

- Hvis vi kan rykke på kulturen omkring løn, sådan så HK’s medlemmer de simpelthen bare deler og snakker om deres løn. Vi ved, at det fører til lønfremgang og ligeløn, når kolleger er åbne om deres lønninger. Kan vi få rykket med aftaler om løntransparens på danske arbejdspladser? Det kunne være fantastisk, siger Kim Jung Olsen.

20% lønforskel

Hovedpinerne hvad angår løn er også til at føle på. Inflationen har spist af mange medlemmers pengepose.

Samtidig blinker ligelønsopgaven: Der er 20 % lønforskel mellem kvinder og mænd på det private funktionærområde.

Det afdækkede det Nationale Forsknings- og Analysecenter VIVE i en rapport bestilt af HK Privat og HK Handel. Det kalder på action, mener Gitte Geertsen.

- Alt for ofte bliver ligelønskampen det enkelte medlems sag. Det skal vi have lavet om på ved at gå meget mere aktivt ind i ligelønskampene. Vi skal spotte de steder, hvor uligheden hersker, og rejse sager over for arbejdsgiverforeningerne. Det gælder både medlemmer med og uden overenskomst. Vi skal have deres ryg, siger Gitte Geertsen.

Nye problemer med gamle løsninger?
Men - kunne man indvende - kræver moderne udfordringer på nutidens arbejdsmarked ikke, at man bruger innovative greb og nye løsninger? Ikke nødvendigvis, påpeger Gitte Geertsen.

- Selvfølgelig skal vi generelt være åbne for nye tiltag. Men i substansen ser jeg ikke en forskel på god, gammeldags jobtrivsel og så en mere moderne målsætning om, at alle skal kunne være dem selv på jobbet - uden aldersdiskrimination, sexchikane og mobning.

- Begge dele handler om trivsel, om ordentlige vilkår og om arbejdsmiljø, siger Gitte Geertsen.

Kim Jung Olsen er enig.

- Fagbevægelsens klassiske kerneopgaver er ikke umoderne. De er tidløse.

Skal alle have 4-dages arbejdsuge?

Det er også med det tankegods, at en af tidens store debatter skal adresseres. Debatten om arbejdstid på ubekvemme arbejdstider, 4-dages arbejdsuge og grænsen mellem fritid og arbejdstid.

- Hvis vi skal rykke på arbejdstid, så skal vi jo se det i sammenhæng med trivsel. Hvordan skaber vi fleksibilitet og arbejdstid, samtidig med at det højner trivslen? Vi skal ind i detaljen, ind i de enkelte lokalaftaler og overenskomster og sikre, at det ikke går udover det gode arbejdsmiljø, siger Gitte Geertsen.

Den nye formand vil også have uddannelse med ind i debatten om arbejdstid. Han erfarer, at HK’erne sjældent har tid nok til at dygtiggøre sig med kurser og efteruddannelse.

- Vi har ved OK23 fået 100 % løndækning til efteruddannelse, men desværre vil det ikke give kø ved uddannelsesfondene. Udfordringen er jo, at indbakken og skrivebordsbunken vokser for meget, når man er væk på efteruddannelse.

- Vi ved, at HK’erne skal spille nøgleroller ude i virksomhederne, når vi taler om kunstig intelligens og den grønne omstilling, men det kræver, at der er tid til at udvikle sine kompetencer, siger Kim Jung Olsen.

Jo flere, jo bedre

En anden af de store debatter, som verserer i fagbevægelsen, er fællesskabets størrelse. Antallet af medlemmer i fagforeninger har i en årrække været faldende.

- Der findes ikke nogen magisk trylleformular. Det, der skal til, er at flere kan se sig som medlem af arbejdsfællesskabet, for jo flere vi er, jo bedre er forudsætningerne for at skabe gode lønninger og ordentlige vilkår på arbejdspladserne. De potentielle medlemmer, som er HK Privatmedlemmernes kollegaer ude på arbejdspladserne, skal se, at vi i HK Privat ikke er til at komme udenom, afslutter Kim Jung Olsen.