politikere på christiansborg

HK Stat og fagforeningens alliancepartnere blandt de andre personaleorganisationer kan i dag efter flere års aktivt lobbyarbejde tage forskud på julen i form af en aftale, der tilfører domstolene cirka 2,3 milliarder kroner. 

Med onsdagens politiske 4-årsaftale leverer justitsminister Peter Hummelgaard og samtlige Folketingets partier en slags julegave til alle de borgere og virksomheder, der ønsker kortere ventetider ved domstolene. Se hele aftalen.

Med aftalen får domstolene omkring 2,3 milliarder kroner ekstra over 4 år. ”Et historisk løft” kalder aftaleparterne beløbet. Pengene skal bruges til vende udviklingen med stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og it, der trænger til fornyelse.

Også HK’erne ved retterne og deres fagforening, HK Stat, pakker politikernes 4-årsaftale ud med en særlig forventning. Lige som dommere, domstolsjurister og andre personalegrupper i det trængte retsvæsen formentlig gør det.

Opmærksomme på HK’ernes rolle

Med den nye aftale vil politikerne give domstolene mulighed for at ansætte flest mulige kvalificerede dommere inden for aftalens økonomi. Hensigten er at nedbringe sagsbunkerne for alle typer af straffesager og civile sager. Der er også afsat penge til at ansætte ”et stort antal yderligere domstolsjurister og kontorfunktionærer.” Med samme opgave som de ekstra dommere.

Hvor mange nye HK-stillinger, der faktisk bliver oprettet, fremgår ikke af aftalen. Det hænger sammen med, at domstolene selv bestemmer, hvem og hvor mange ansætter. Det siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF.

- Der er sat penge af til flere HK’ere. Og vi er også opmærksomme på de gode forslag til opgaveglidning, vi har fået fra HK Stat. Men det er op til retterne selv at ansætte det personale, de har brug for, siger Karina Dehnhardt Lorentzen til HK Statbladet.

Med ’opgaveglidning’ sigter hun til, hvordan HK’ere med fordel kan løse administrative og sagsbehandlende opgaver, som fx dommere ellers skulle bruge tiden på.

Det bliver et langt, sejt træk

- Selvfølgelig er vi glade for pengene. Det var sandelig også på tide.
Sådan lyder en første kommentar fra Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole, til en ny aftale mellem alle Folketingets partier, som skal vende udviklingen i domstolene. De trækkes med lange sagsbehandlingstider, mangelfuld it og for få retssale. Aftalen løber fra 2024 til 2027 og tilfører ifølge aftaleteksten domstolene omkring 2,3 milliarder kroner ekstra over de 4 år.
- Der bliver tale om et langt, sejt træk. Man skal være opmærksom på, at pengene også skal bruges til ny it og til bygninger, navnlig retssale, understreger Kate Kengen. Hun anerkender behovet for begge dele.
- Men den erfarne rets-HK’er er samtidig stærkt optaget af at få den rette sammensætning af personalet i retterne. Aftalen lægger op til at ansætte flere dommere, domstolsjurister og kontorfunktionærer. Men den siger ikke noget om antallet.
- For hver ny dommer er der brug for mellem 1½ og 2 HK-stillinger, siger hun.
- Hvis vi skal kunne hjælpe dommerne mere, end vi gør i dag og erstatte de HK’ere, der er sparet væk tidligere, er der brug for 150 nye HK-stillinger.
- Nu skal vi i gang med arbejdet. Og vi er glade for, at man politisk har opmærksomhed på os. Det bliver et langt, sejt træk, siger Kate Kengen.

 

Aftalen kommer i kølvandet på og i et eller andet omfang som resultatet af flere års aktivt lobbyarbejde fra HK Stat og fagforeningens alliancepartnere blandt de andre personaleorganisationer. Et arbejde, der har bestået i et væld af besøg på Christiansborg hos skiftende justitsministre og de politiske partiers retsordførere.

Debatindlæg i aviserne og budskaber om behovet for at styrke domstolenes bemanding, blandt andet ved at lade retssekretærer og andre HK’ere tage sig af de administrative opgaver – fremfor at dommerne skal nørkle med fx teknik og referater.

Tilbagevendende besøg på Borgen

Det er kun en måned siden, at politikere på Borgen sidst havde besøg af repræsentanter for HK Stat, der gerne ville give input til, hvordan får vi nedbragt ventetiderne ved de pressede domstole og hvordan HK’erne kan være med til at sikre kortere ventetider på retsområdet.

Dengang var det Kate Kengen, formand for HK’erne ved domstolene, der sammen med formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen og medarbejder i kriminalforsorgen Susan Elling Ridderstrøm samt analysechef Thomas Lynge Madsen fra HK Stat, der talte med retsordførerne Bjørn Brandenborg (S), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Rosa Lund (Ø).

Minister fik katalog med forslag

På Folkemødet i Allinge i juni 2023 overleverede HK Stats formand justitsministeren et katalog fyldt med forslag til, hvordan man kan nedbringe domstolenes lange sagsbehandlingstider, afbøde presset på fængselsvæsenet og skabe et mere velfungerende politi og anklagemyndighed.

Peter Hummelgaard tog vældig pænt imod forslagene.

- Mange, mange tak! Jeg synes, der er virkelig godt. Vi render alle – ikke mindst os politikere – rundt og snakker om, at vi har brug for regelforenkling og for at smidiggøre processerne og gøre tingene klogere. Og de eneste, som reelt ved, hvordan vi gør det, er de dygtige medarbejdere, der sidder og derude og har hænderne nede i bolledejen, sagde justitsministeren dengang.

I september var en delegation med HK Stats næstformand Ulla Moth-Lund Christensen inviteret ind til justitsministeren for at uddybe forslagene.

Sats på princippet om rette kompetencer til rette opgaver, lød en af opfordringerne fra Ulla Moth-Lund Christensen til Peter Hummelgaard ved den lejlighed.

Tilbage i marts 2023 sendte en historisk alliance af organisationer for stort set alle faggrupper ved de danske domstole og de danske advokaters brancheforening samt Advokatsamfundet justitsminister Peter Hummelgaard forslag til en øjeblikkelig hjælpepakke.

Og i slutningen af august i år markerede justitsministeren så regeringens ambitioner for domstolene. Han meddelte, at regeringen afsætter en reserve på cirka 1,8 milliarder kroner til at betale for en ny flerårsaftale om domstolene på sit forslag til finanslov for 2024.

Allerede en uge senere, 7. september, lovede Peter Hummelgaard en ekstra pose penge til området. 

”Vi skal have en aftale på plads, der én gang for alle kan få sat ind over for domstolenes udfordringer, herunder bekæmpelse af domstolenes sagsbunker,” udtalte justitsministeren. Han lagde op til at bruge yderligere en halv milliard kroner på at komme problemerne med lange og stigende sagsbehandlingstider til livs. Halvdelen af pengene ville han finde ved at frigøre ressourcer indenfor domstolenes eksisterende økonomiske rammer, som det hedder. Blandt andet ved ”en række forenklinger af retsplejen på baggrund af anbefalingerne fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet med henblik på at smidiggøre domstolenes sagsgange og frigøre dommertid.”

Fra brandslukning til brandsikring

Også tidligere justitsministre har haft jævnlige besøg af HK Stats formand eller andre repræsentanter for fagforeningen. Således også daværende justitsminister Tesfaye. Han og partiernes retspolitikere mødte fx både Kate Kengen og HK Stat-formand Rita Bundgaard, da i september 2022 var inviteret til møde med Folketingets Retsudvalg.

Mødet var en del af Retsudvalget optakt til de ny 4-årige aftale, der nu mere end et år senere er faldet på plads.

LÆS OGSÅ: HK Stat: Brug for varig finansiering af flere HK’ere

Dengang understregede Rita Bundgaard behovet for langsigtede løsninger:

- Det er fint nok, at man bevilger en pose ekstra penge, når domstolene er ved at drukne i sager. Men det reelle behov er et andet. De særlige midler til bunkebekæmpelse er som brandslukning. Vi har brug for en brandsikring af de danske domstoles funktion. Der skal være tilstrækkelig økonomi og bemanding til, at domstolene kan udfylde deres rolle og funktion i den samlede straffesagskæde. Vi taler om varig finansiering frem for at springe fra tue til tue, sagde HK Stat-formanden.