Værket Objektiv er en del af udsmykningen på politiskolen UCV og udført af kunstnergruppen A Kassen i 2021. Kunsten er ifølge politi.dk "et poetisk ”take” på nøglebegreber som transparens, sammenhæng og sammenhold - væsentlige tematikker for politistyrken, uddannelsen og den arkitektur, UCV's hverdag udspiller sig i". Foto: Jonas Ahlstrøm.

Gør kunstnerisk udsmykning af arbejdspladsen godt for det fysiske arbejdsmiljø, eller kan pengene bruges bedre?

I 2004 trådte det nuværende kunstcirkulære i kraft. Helt konkret betyder det, at der i forbindelse med statsligt byggeri skal bruges penge på at udsmykke statslige bygninger med eksempelvis kunst på væggene eller anden form for udsmykning.

 Udgiften til udsmykningen skal således udgøre 1,5 % af håndværkerudgifterne til byggeriet. Så koster et byggeri 100 millioner kroner, skal der bruges 1,5 millioner kroner til udsmykning af byggeriet.

Som HK Statbladet tidligere har beskrevet, mangler HK’erne i forsvaret kolleger til at hamle op med arbejdsbyrden. Det samme gør sig gældende blandt det militærfaglige personale, hvor der mangler soldater. Krigen i Ukraine har tilmed øget forsvarets udgifter til våben og materiel, og det er velkendt, at flere kaserner og bygninger landet over trænger til en kærlig hånd.

Cirkulæret skal til eftersyn

Som konsekvens af de øgede udgifter til forsvaret, blev der i sommer indgået et historisk stort forsvarsforlig af et bredt flertal i Folketinget. 150 milliarder kroner blev sendt afsted i forsvarets retning til en opgradering over hele linjen.

Som led i, hvordan pengene skal fordeles ud og prioriteres på de forskellige områder i forsvaret, er kunstcirkulæret i spil og er til eftersyn. Det fortæller forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i et skriftligt svar til Folketingets forsvarsudvalg:

- Det er oplagt at drøfte sagen. Blandt andet fordi forsvaret står over for store investeringer i de kommende år, skriver ministeren.

Hos Dansk Folkeparti, vil man dog mere end bare at se kunstcirkulæret efter i sømmene. Det skal rives over, fortæller partiets forsvarsordfører Alex Ahrendtsen (DF) til Jyllands-Posten.

- Kunstcirkulæret skal helt væk, og vi kan begynde med at fjerne det fra forsvaret. Der er ingen grund til at bruge skattekroner på den slags, når vi mangler krudt og kugler.

Tidligere har forsvarsmediet Olfi beskrevet, at Haderslev kaserne brugte 1,2 millioner kroner på en stenmosaik, mens Flyvestation Karup i Midtjylland brugte 650.000 kroner på et gyngestativ og en pindsvinefigur ved indgangen.

Kunstcirkulæret i staten

Formålet med Kunstcirkulæret er, at de statslige bygherrer medvirker til at fremme kunstnerisk udsmykning i offentligt tilgængelige bygninger. Det er intentionen, at kunsten skal tilføre en kvalitativ dimension til bygningens arkitektur og til brugernes oplevelse af den. Kunstnerisk udsmykning kan bestå af kunstværker til anbringelse i, på eller uden for bygningen eller kan være en integreret del af bygningens arkitektur. Uanset hvilken type af kunst, der vælges, regnes kunsten som en del af bygningen.

Kunstcirkulæret finder anvendelse ved statsligt byggeri, eller som opføres til brug for institutioner, der modtager driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 % af institutionens drift. Der henvises til Finansministeriets budgetvejledning for en definition af henholdsvis institutioner og driftstilskud.

Formålet med Kunstcirkulæret er, at de statslige bygherrer medvirker til at fremme kunstnerisk udsmykning i offentligt tilgængelige bygninger. Det er intentionen, at kunsten skal tilføre en kvalitativ dimension til bygningens arkitektur og til brugernes oplevelse af den. Kunstnerisk udsmykning kan bestå af kunstværker til anbringelse i, på eller uden for bygningen eller kan være en integreret del af bygningens arkitektur. Uanset hvilken type af kunst, der vælges, regnes kunsten som en del af bygningen.

Der skal afsættes midler til kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri, tilbygning, og ombygningsprojekter, hvor håndværkerudgifterne overstiger 1 million kroner, eksklusive moms. Der skal ikke afsættes midler til kunstnerisk udsmykning ved mindre byggesager med håndværkerudgifter under 1 million kroner, eksklusive moms, samt ved vedligehold, istandsættelse, eller ved særlige tekniske installationer, som går ud over ejendommens almindelige forsyning med el, vand, varme, ventilation, kabling mv.

Kilde: Retsinformation.dk - Vejledning om udsmykning af statsligt byggeri