Gitte Vall - TR - foto Michael Bo Rasmussen - Baghuset

TR hos Nordjyllands Politi Gitte Vall har selv deltaget i begge kursusmoduler: ”Selv om jeg har været på adskillige kurser igennem årene, kan jeg alligevel lære noget. Vi skal udvikle os hele tiden, så det er for os alle.” Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset

Hidtil har der ikke været nogle uddannelsestilbud målrettet de administrative medarbejdere hos Nordjyllands Politi. Men nu har en HK-tillidsrepræsentant og HK-klubbestyrelsen gjort en formidabel indsats for at få iværksat efteruddannelse til de administrative medarbejdere.

HK-klubbestyrelsen har i samarbejde med HR-Udvikling hos Nordjyllands Politi og professionshøjskolen UCN sammensat et kursusforløb med de to moduler ’Borgerservice og Kommunikation’ og ’Myndighedsrollen’.

LÆS OGSÅ: Mathilde og Tina: Det er supergodt at lære nyt

- Det er blevet meget bedre, end jeg havde turdet håbe på. Det er simpelthen så positivt. Ledelsen har lyttet efter, hvad vi gerne ville. Jeg er rigtig glad, siger HK-tillidsrepræsentant Gitte Vall, Nordjyllands Politi.

Politisk er der fokus på politiansattes kompetenceudvikling hos Nordjyllands Politi. Anklagemyndigheden har fx deres eget store uddannelseskatalog med kurser, som de administrative medarbejdere kan deltage i, såfremt der er plads. Men der har ikke været økonomi til efteruddannelse målrettet de administrative medarbejdere.

Redningsplanken har været Den Statslige Kompetencefond, som har ydet økonomisk støtte, så det nu er blevet muligt. Ledelsen har fundet en ekstra lomme og betalt rundstykker og frokost på kursusdagene foruden tilbuddet om at få lavet en Insights Personprofil. 

Ny viden og nye værktøjer

Kompetenceudviklingen er derfor nu i fuld gang. Kursusforløbet er målrettet Nordjyllands Politi, og det skal give de administrative medarbejdere ny viden og nye værktøjer i deres roller som frontmedarbejdere og myndighedspersoner. De får en indføring i de retlige rammer og den forvaltningsskik, der gør sig gældende for det administrative arbejde i den offentlige sektor. 

Underviserne på UCN er helt nede på jorden og har sat sig ind i vores hverdag. Det har gjort undervisningen så relevant og inspirerende.
- Gitte Vall, HK-tillidsrepræsentant

Derudover er målet også, at man bliver klædt bedre på til serviceopgaver og kommunikationen med borgere, samarbejdspartnere og kolleger. Modulerne varer tre dage samt en opfølgningsdag og afsluttes uden eksamen.

Videndeling på tværs i organisationen

- Idéen med kursusforløbet er også, at det får folk til at bruge hinanden mere på tværs af organisationen. Vi er så stor en arbejdsplads efterhånden, at man ikke kender hinanden, og man ved ikke, hvad der sker med sagen i de andre afdelinger. Måske giver det mod på at prøve noget andet i en anden afdeling bare i en periode. Det vil også være lærerigt. Og måske giver det lyst til at prøve kræfter med fx et akademimodul, som afsluttes med eksamen, siger Gitte Vall.

Tanken er, at alle nyansatte får tilbudt uddannelsesforløbet. Ambitionen er også, at der skal udvikles nye kurser. Og det bliver de administrative medarbejdere inddraget i.

- HR-Udvikling inviterer de ledere, som har administrative medarbejdere i afdelingen, til møde to gange om året, hvor hele HK-klubbestyrelsen inviteres med. Politiforeningens formand og næstformand deltager også. Ledelsen er interesseret i at udvikle kurserne og er modtagelig for nye tiltag. Det er rigtig godt, konkluderer Gitte Vall.