OK24-KL

Allerede 4. januar 2024 varmede HK Kommunal op til de vanskelige OK24-forhandlinger. Den dag gik Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL i gang.

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. De foregår efter den sædvanlige model med fælles, generelle forhandlinger og særlige forhandlinger på de enkelte fagforbunds områder. Det næste trin er til gengæld helt usædvanligt og forløbet derfor også ret uforudsigeligt: Alle forhandlingsresultater på de forskellige forbunds områder samles i Forligsinstitutionen og  sendes samlet til afstemning blandt alle ansatte i kommuner og regioner.

Det betyder med andre ord: Hvis der på tværs af de faglige organisationer er et samlet ja-flertal, så er overenskomsterne vedtaget – selvfølgelig under forudsætninger af en godkendelse fra de forhandlingsberettigede arbejdsgiverorganisationer. Hvis der er et nej-flertal, vil en konflikt på det offentlige område tidligst kunne træde i kraft pr. 1. april 2024, hvor den nuværende overenskomst er udløbet.

Der kan også ske det, at forhandlingerne bryder sammen efter et forløb, som HK Kommunals formand på forhånd har kaldt ”historisk vanskeligt”. Man kan fx forestille sig det scenarium, at arbejdsgiverne på ingen måde er imødekomne over for de faglige organisationers ønske om markante lønstigninger. Dermed for Forligsinstitutionen slet ikke nogen forlig at samle. 

En konflikt indebærer muligheden for flere af de såkaldte ”kampskridt”: Strejke, blokade, lockout og boykot. Når en overenskomst er udløbet, er der ikke fredspligt, før en ny overenskomst er indgået. De nævnte former for handlinger er altså ikke ”overenskomststridige” eller imod ånden i Hovedaftalen på arbejdsmarkedet. 

Grundig konfliktvejledning på TR-portalen

Den unikke situation kalder på en grundig orientering af tillidsrepræsentanter og medlemmer. På TR-portalen kan du derfor nu finde en konfliktvejledning på 25 sider (kræver login via MitHK) om en lang række forhold i tilfælde af en konflikt, fx forklaringer på mulige kampskridt:

  • Strejke: Arbejdstagerne nedlægger arbejdet
  • Lockout: Arbejdsgiverne afviser at lade arbejdstagerne udføre deres arbejde.

For at kunne svare på spørgsmål fra dine kolleger om fx løn, ferie, barsel, bibeskæftigelse, chefer, elever, vikarer osv. i forbindelse med en konflikt kan det være en fordel, at du orienterer dig i konfliktvejledningen.

En del spørgsmål bliver besvaret i en guide til medlemmerne, som er offentlig tilgængelig på HK’s hjemmeside, og som du som TR gerne må hjælpe med at henlede dine kollegers opmærksom på. Den rummer både en lynguide med otte punkter, som medlemmerne skal være særligt opmærksomme på, og en omfattende, men alligevel overskuelig FAQ med besvarelse af 33 spørgsmål. 

I tilfælde af konflikt bliver guiden suppleret med oplysninger om, hvordan man skal forholde sig på første konfliktdag, og den bliver i øvrigt opdateret efter behov.

Orientér medlemmer og tal med ikke-medlemmer

Udsigten til en mulig konflikt inddrager alle tillidsrepræsentanter i forhold til nogle vigtige opgaver. TR skal bl.a. bidrage til at sørge for, at alle kolleger er korrekt registreret og medlem af den organisation, der har forhandlingsretten inden for deres arbejdsområde.

Hvis der er nye kolleger eller andre, der arbejder på HK Kommunals område, men som endnu ikke er overflyttet fra deres ”gamle” fagforening, eller som måske slet ikke er organiseret, kan en forestående konflikt være anledning til at få det forhold bragt i orden. Adgang til fuld konfliktstøtte fra HK i tilfælde af strejke eller lockout kræver mindst en måneds medlemskab, inden konflikten går i gang.

Få overblik over vigtige OK24-opgaver for dig som TR

OK24