HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, roser den danske beskæftigelsesindsats for at være gearet til at løse akutte kriser. Foto: Tom Ingvardsen

Den danske beskæftigelsesindsats indtager på flere parametre den europæiske førerrolle. Det gælder blandt andet evnen til at få ledige – herunder langtidsledige – i arbejde. Den førerposition omfatter nu også bestræbelserne på at få ukrainske flygtninge i job. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Mere end to ud af tre ukrainere i den arbejdsdygtige alder er i beskæftigelse. Det betyder, at Danmark i særklasse er lykkedes bedst med den øvelse – med Sverige lige efter på andenpladsen.

Jobsucces’en for ukrainske flygtninge skyldes blandt andet, at Danmark - og Sverige - har gjort meget ud af at få ukrainerne hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så de har kunnet få fodfæste og blive selvforsørgende.

Omvendt har lande som Tyskland og Norge langt fra oplevet samme succes. Henholdsvis en fjerdedel og mindre end en femtedel, er kommet i arbejde i de to lande.

Både Tyskland og Norge har kørt et mere traditionelt integrationsprogram, der ifølge DA sandsynligvis har gjort vejen til et job meget længere, end tilfældet er i Sverige og Danmark.

Omstillingsparate jobcentre

Den danske succes skyldes ifølge Erik E. Simonsen, vicedirektør og chef for arbejdsmarked og beskæftigelse i DA, også, at der fra alle sider har været vilje til at se bort fra en stor del af det traditionelle bureaukrati.

- Denne gang har det handlet om, at ukrainerne så vidt muligt skal i job hurtigst muligt, og her har samspillet med jobcentrene også fungeret rigtig godt, siger Erik E. Simonsen til NB Medier.

Afgørende kriseberedskab

I HK Kommunal er næstformand, Pia Lund Jeppesen, langt fra overrasket over, at jobcentrene i den grad har leveret, når det gælder de ukrainske flygtninge.

- Vi har jo tidligere set, at den danske beskæftigelsesindsats blandt meget andet også er gearet til at imødekomme kravene, når der opstår mere eller mindre akutte kriser. Det så vi for eksempel under corona-krisen, siger Pia Lund Jeppesen og fortsætter:

- Jobcentrene udgør i det hele taget et afgørende samfundsøkonomisk beredskab. Et beredskab, der nu også, hvad de ukrainske flygtninge angår, har vist sig at være af afgørende værdi for store dele af samfundet. Jeg er dybt betænkelig ved, at dette unikke kriseberedskab bliver helt amputeret, hvis regeringens planer om at spare tre milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen får ben at gå på.

Fredag mødes HK Kommunals formand, Lene Roed, og næstformand Pia Lund Jeppesen med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen for at diskutere regeringens planer på beskæftigelsesområdet.

Blandt meget andet forventes også mulighederne for at opretholde et fremtidigt kriseberedskab på beskæftigelsesområdet at indgå i drøftelserne.

Artiklen er opdateret 31. januar 2024