HK Stats folkemødedelegation overrækker forslag til HUmmelgaard

At lade HK'ere overtage mindre opgaver i byretten var et af de 54 forslag, som HK Stat præsenterede for justitsminister Peter Hummelgaard (t.v.) på Folkemødet 2023. Formand for HK Stat Rita Bundgaard og formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen glæder sig begge over de nye muligheder.   

Hvis du er så uheldig at skulle en tur i byretten for fx at have talt i håndholdt mobil, mens du sad bag rattet, kan det fremover være en HK’er, som fører sagen i retten.

Rigsadvokaten har nemlig netop besluttet, at politikredsene kan iværksætte en forsøgsordning, hvor erfarne administrative medarbejdere klædes på til at møde i byretten i mindre straffesager svarende til den ordning, som gælder for politianklagere, og som i dag praktiseres i flere politikredse. Forsøgsordningen omfatter blandt andet mindre og ukomplekse sager om overtrædelse af færdselsloven – som fx at bil køre uden sikkerhedssele.  

Før de administrative medarbejdere møder i byretterne, skal de forberedes på opgaven. Det vil ske lokalt, hvor de administrative medarbejdere vil kunne deltage i anklagemyndighedens kurser.

Forsøg i gang efter forslag fra HK Stat og HK Politiet og Anklagemyndigheden  

Der er tale om et forsøg, og det er op til de enkelte politikredse, om de vil benytte sig af muligheden. Rigsadvokaten vil løbende følge de forsøgsordninger, der etableres, og foretage en samlet evaluering af forsøgsordningen efter 2 år. Det fremgår af en nyhed på anklagemyndighedens interne medier.

Forsøgsordningen er et ud af 54 forslag, HK Stat og HK Politiet og Anklagemyndigheden har fremsat i et forslagskatalog med henblik på at styrke effektiviteten i straffesagskæden.

Ordningen vil kunne frigive ressourcer til det juridiske personale i politikredsene.

LÆS OGSÅMinister takker for katalog fuldt af forslag fra HK Stat

Tilfredse formænd

Formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen glæder sig over de nye muligheder:

- Det har længe været et stort ønske fra HK Politiet og Anklagemyndigheden at etablere en ordning med at anvende administrative medarbejdere til at gå i retten. Jeg er glad for, at det nu er lykkedes. Her er en solid udviklingsmulighed for vores kolleger i anklagemyndigheden. Det bidrager til at udvikle og fastholde erfarne medlemmer og er med til at styrke den fortsatte udvikling inden for anklagemyndigheden, siger han.

HK Stats formand hæfter sig ved, at forsøgsordningen vi være til gavn for både de berørte medarbejdere og for deres arbejdspladser:

- Det er både positivt for de berørte HK’ere og for det retsvæsen, de arbejder for, at erfarne administrative medarbejdere nu får mulighed for at møde i byretten i mindre sager. HK’erne kan frigøre juridiske ressource, siger Rita Bundgaard. 

- At muligheden for på den måde at bruge de forskellige medarbejdergruppers kompetencer optimalt kommer nu, viser hvordan vi opnår perspektivrige resultater i HK Stat gennem godt samarbejde på tværs af organisationen. Forslaget om at lade HK’ere møde i retten i mindre sager er udviklet af vores landsklub på området, og siden har vi gødet jorden for forslaget gennem vores målrettede politiske arbejde på Christiansborg, tilføjer hun.