De kommunale og regionale arbejdspladser risikerer at stå tomme, hvis de offentligt ansatte ikke stemmer "ja" til overenskomsten. Foto: Mostphotos

Banen er kridtet op til de efter planen afsluttende OK-forhandlinger om de kommende års løn- og arbejdsforhold, når Forhandlingsfællesskabet i weekenden krydser klinger med de kommunale arbejdsgivere i KL.

Foruden en god portion mental forberedelse har HK Kommunals formand, Lene Roed, og de andre forhandlere rustet sig med soveposer og toilettasker til det, der kan blive en endog meget lang forhandlingsweekend i HK-huset på Amager.

Bevægelse kræves

Både når det gælder weekendens forhandlinger med KL og den kommende uges sværdslag med de regionale arbejdsgivere, står lønudviklingen som et helt centralt omdrejningspunkt for HK Kommunals formand.

- De mange meldinger, vi fik fra medlemmerne forud for OK24, viser, at løn og pension helt generelt er højt prioriterede emner. Det vil jeg som formand for vores medlemsorganisation gerne kvittere for, siger Lene Roed.

I slutspillet hører spørgsmål om fleksible arbejdstider, kompetenceudvikling, tillidsrepræsentanternes vilkår og et presset arbejdsmiljø også til blandt de fokuspunkter, arbejdsgiverne ifølge Lene Roed skal rykke sig på, hvis man skal mødes i et overenskomstforlig.

Helt overordnet er det for HK Kommunals formand helt afgørende, at HK’erne, der udgør en væsentlig del af den nære velfærd, overalt bliver anerkendt i ord og handling i en eventuel forligstekst.

Staten sætter lønkursen

I skrivende stund forhandler repræsentanterne for de 190.000 statsansatte om et såkaldt gennembrudsforlig om de kommende års lønudvikling med finansminister Nicolai Wammen (S).

Lønudviklingen på det statslige område sætter retningen for lønniveauet for blandt andre de 32.000 HK’ere i kommunerne og de omkring 16.000 HK’ere i regionerne.

Det er ved denne overenskomstforhandling besluttet, at de enkelte forbunds – herunder HK Kommunals – eventuelle forhandlingsresultater skal samles i forligsinstitutionen.

Samlet forlig eller konflikt

Her fabrikerer forligskvinden en sammenkædet forligsskitse for alle medlemsorganisationer på både det kommunale og det regionale område. Først derefter kan et eventuelt – samlet - forligsresultat sendes til afstemning i de enkelte fagforeninger.

Hvis forhandlingerne ender resultatløse, eller hvis medlemmerne stemmer nej til et eventuelt forlig, er konflikten en realitet. I det tilfælde sikrer HK Kommunal sine medlemmer fuld løn.

Adgang til fuld konfliktstøtte fra HK i tilfælde af strejke eller lockout kræver mindst en måneds medlemskab, inden en eventuel konflikt går i gang.