Fagbevægelsens forhandlere samlet foran KL. I baggrunden røde faner.

Forhandlingsfællesskabet på vej til KL. Forrest bl.a. Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd (tv.), formand for HK Kommunal, Lene Roed (midten) og formand for FOA, Mona Striib (th.). Foto: Louise Thye Munksgaard.

- I Forhandlingsfællesskabet går vi efter at sikre vores medlemmer en markant lønudvikling ved OK24. For inflationen har i den grad udhulet blandt andre HK’ernes realløn. Vi må og skal sikre købekraften i en tid, hvor priserne er steget voldsomt.

Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, om det absolutte hovedkrav, hun og de andre topforhandlere i Forhandlingsfællesskabet har fremlagt for arbejdsgivere på den tætpakkede række af møder, der har netop har fundet sted.

Lønkravet fra Forhandlingsfællesskabet gælder både de i alt omkring 480.000 kommunale medarbejdere, der har arbejdsgiverne i KL som modpart, og de omkring 140.000 ansatte i regionerne, hvis modpart er Danske Regioner.

Medlemmer får løn under konflikt

De første armlægninger med arbejdsgiverne er sket i lyset af, at der ifølge eksperter er tale om de vanskeligste overenskomstforhandlinger i mange år.

Dels fordi trepartsaftalens mange brikker skal forhandles på plads ved denne overenskomst. Dels fordi parterne har aftalt, at OK-afstemningsresultaterne i de enkelte organisationer skal sammenkædes. Det betyder, at der enten bliver en forhandlet aftale for alle, eller at der bliver udløst en storkonflikt omfattende samtlige kommunale og regionale arbejdspladser.

Hvis overenskomstforhandlingerne ender i et sammenbrud med efterfølgende strejke eller lockout, er man som medlem af HK Kommunal sikret fuld løn under konflikten.

Ikke-medlemmer skal melde sig ind i HK Kommunal senest en måned før, en konflikt træder i kraft, for at opnå konfliktstøtte fra fagforeningen.

HK’ernes værdi skal anerkendes

Til trods for de mange potentielle faldgruber er HK Kommunals formand forsigtigt optimistisk, når det gælder muligheden for, at parterne kan nå hinanden i en forhandlet aftale.

- Forhandlingerne er indtil videre foregået i en god tone, og jeg fornemmer, at der på begge sider er vilje til, at vi når en fælles løsning. Vigtigt for mig er det, at HK’erne i både kommuner og regioner bliver anerkendt med synlige resultater for deres helt afgørende bidrag til den nære velfærd, siger Lene Roed.

Fokus på tillidsrepræsentanter og fleksibilitet

På forhandlingsfællesskabet første egentlige forhandlingsmøde med de kommunale arbejdsgivere i KL den 4. januar var dagsordenen præget af spørgsmålet om de kommende års lønudvikling. Derudover er HK Kommunals formand optaget af værdien af tillidsrepræsentanterne og Den Danske Model.

- Vi har nu mere end nogensinde brug for at styrke Den Danske Model, så vi fremover både centralt og lokalt finder nogle blivende, solide løsninger gennem nogle forpligtende aftaler med arbejdsgiverne. I den sammenhæng spiller vores tillidsvalgte en helt afgørende rolle, hvad enten vi skal have udmøntet lokale aftaler om fleksible arbejdstider, lokalløn, arbejdsmiljø eller kompetenceudvikling, lyder det fra Lene Roed.

Sikring af nogle sunde rammer for et mere fleksibelt arbejdsliv hører også til blandt HK Kommunals prioriteter.

- Vi er gået ind til forhandlingerne med en forventning om, at arbejdsgiverne kan se det hensigtsmæssige i, at vi får nogle bedre og mere forpligtende rammer for, at der kan indgås lokale aftaler om arbejdets tilrettelæggelse og fleksible arbejdsformer i det hele taget, sagde Lene Roed efter de første generelle forhandlinger med KL.

De afsluttende forhandlinger med de kommunale arbejdsgivere om de generelle krav forventes afsluttet den 9.-11. februar.

Alle for én i regionerne

HK Kommunals forhandlingsudvalg, formand Lene Roed, næstformand Pia Lund Jeppsen, formand for SAL, Nathali Schaap Degn og formand for HK Kommunal Hovedstaden, Ditte Gottlieb Bredahl. Foto: Theis Kaspersen. 

Kravet om en solid lønudvikling var også på bordet, da Lene Roed og de øvrige forhandlere i Forhandlingsfællesskabet dagen efter – den 5. januar – krydsede klinger med arbejdsgiverne i Danske Regioner.

En god mødestemning dækker ifølge HK Kommunals formand over, der også på det regionale område ligger et tungt stykke forhandlingsarbejde foran parterne, før der kan opnås en forhandlingsløsning.

På mødet med Danske Regioner lagde formanden desuden vægt på, at blandt andre lægesekretærer, sundhedsadministrative medarbejdere, it-konsulenter og økonomimedarbejdere på alle planer bliver honoreret for den værdi, de bidrager med på det regionale område.

- Og så er det, som jeg ser det, helt afgørende, at alle regionale faggrupper kan se sig selv i et eventuelt kommende forlig. Vi er alle hinandens forudsætninger, sagde Lene Roed.

På det regionale område er det planen, at de generelle forhandlinger bliver afsluttet den 16.-18. februar.

Turbo på kompetenceudviklingen

Sideløbende med de generelle overenskomstforhandlinger, der på lønmodtagerside tegnes af Forhandlingsfællesskabet og omfatter samtlige kommunale og regionale medarbejdere, har den tætpakkede mødekalender også givet plads til, at HK Kommunal har kunnet udveksle sine egne, specielle overenskomstkrav til arbejdsgiverne.

På det kommunale område mødtes HK Kommunals forhandlingsudvalg allerede den 22. december med KL for at udveksle krav på vegne af 32.000 kommunalt ansatte HK’ere. Forhandlingsudvalget består af formand Lene Roed, næstformand Pia Lund Jeppesen og formand for Hovedstadsafdelingen, Ditte Gottlieb Bredahl.

Sikring af en velfungerende lokal løndannelse, sunde rammer for lokale aftaler om fleksibilitet i arbejdslivet og forbedrede muligheder for kompetenceudvikling var blandt nogle af HK Kommunals egne krav til de kommunale arbejdsgivere.

Efter kravsudvekslingen fremhævede Lene Roed især behovet for yderligere kompetenceudvikling som et centralt fokuspunkt for HK Kommunal.

- Digitaliseringen og udviklingen af kunstig intelligens accelererer voldsomt, og HK’erne skal spille en afgørende rolle i den omstilling. Det kræver, at vi får arbejdsgiverne med på at sætte endnu mere turbo på at få udviklet HK’ernes digitale og teknologiske kompetencer, sagde HK Kommunals formand.

HK Kommunals medlemmer har ifølge Lene Roed taget kompetencefonden rigtig godt til sig. Men der kan være andre ting end økonomi, der står i vejen for at få opgraderet sine færdigheder, vurderer hun.

- Der er behov for nogle supplerende tiltag, der er målrettet arbejdspladserne. I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vil vi rigtig gerne have udviklet nogle uddannelsestilbud på områder som digitalisering og kunstig intelligens, der konkret er tilpasset HK’ernes behov. Og så ønsker vi at få sat gang i en opsøgende indsats, der kan tilbyde hjælp og sparring til arbejdspladserne, lød det fra Lene Roed.

Sikring af det nødvendige antal kommunale HK-elever, der kan matche fremtidens behov for administrativ arbejdskraft, er også et højt prioriteret forhandlingspunkt for HK Kommunal.

Spot på sundhedsadministrative kompetencer

Den 8. januar gik turen til Danske Regioner, der fik præsenteret de overenskomstkrav, der har særlig betydning for de omkring 16.000 HK’ere, der er ansat på hospitaler eller andre regionale arbejdspladser.

Foruden HK Kommunals formandskab blev HK Kommunals egne overenskomstkrav til regionerne præsenteret af formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening (SAL), Nathali Schaap Degn, og formand for HK Kommunal Hovedstaden, Ditte Gottlieb Bredahl.

Som det var tilfældet på det kommunale område var en velfungerende lokal løndannelse, sunde rammer for lokale aftaler om fleksibilitet i arbejdslivet og forbedrede muligheder for kompetenceudvikling også her blandt de krav, HK’s forhandlere havde med i bagagen.

Efter mødet med Danske Regioner lagde SAL-formand, Nathali Schaap Degn, særlig vægt på, at arbejdsgiverne forstår vigtigheden af de administrative kompetencers værdi i sundhedsvæsnet.

- Det er helt afgørende at sikre, at sundhedsvæsnet gør brug af de rette kompetencer til de rette opgaver, sagde Nathali Schaap Degn, der fortsatte:

- Det betyder, at lægesekretærerne bliver anerkendt som værende de helt uundværlige medarbejdere, der kan sikre, at processerne på hospitalerne bliver koordineret professionelt. Og det betyder, at regionerne skal lægge sig i selen for at få integreret de sundhedsadministrative koordinatorer, der her i slutningen af måneden får deres debut i sundhedsvæsnet.

SAL-formanden understregede, at målet er, at samtlige administrative medarbejdere i regionerne bliver anerkendt og honoreret med gode muligheder for lokal lønudvikling, bæredygtige arbejdstider og løbende efter- og videreuddannelse.

HK Kommunals egne, specielle forhandlinger skal for alle - såvel på det kommunale som på det regionale område - være afsluttede senest den 29. februar.

Artiklen er opdateret 11. januar 2024