Fagbevægelsens forhandlere samlet foran KL. I baggrunden røde faner.

Forhandlingsfællesskabet på vej til KL. Forrest bl.a. Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd (tv.), formand for HK Kommunal, Lene Roed (midten) og formand for FOA, Mona Striib (th.). Foto: Louise Thye Munksgaard.

På et bagtæppe af slagkraftige musikalske rytmer klappede hundreder af tillidsrepræsentanter i dag Forhandlingsfællesskabets forhandlere ind til den første reelle OK24-armlægning med de kommunale arbejdsgivere i KL.

HK Kommunals formand, Lene Roed, og de andre topforhandlere for de i alt 480.000 kommunale medarbejdere tog i dag ifølge eksperter hul på en af de vanskeligste overenskomstforhandlinger i mange år.

Flere store knaster

Dels fordi trepartsaftalens mange brikker skal forhandles på plads ved denne overenskomst. Dels fordi parterne har aftalt, at OK-afstemningsresultaterne i de enkelte organisationer skal sammenkædes. Det betyder, at der enten bliver en forhandlet aftale for alle, eller at der udløses en storkonflikt omfattende samtlige kommunale arbejdspladser.

Derudover er der på spørgsmålet om den fremtidige lønudvikling en del knaster, der skal høvles af, før der kan indgås et eventuelt forlig. For blandt andre HK Kommunal er det altafgørende, at der kan aftales en markant lønudvikling, der sikrer og forbedrer medlemmernes realløn.

Sikring af nogle sunde rammer for et mere fleksibelt arbejdsliv er et andet af HK Kommunals hovedkrav.

- Vi er gået ind til forhandlingerne med en forventning om, at arbejdsgiverne kan se det hensigtsmæssige i, at vi får nogle bedre og mere forpligtende rammer for, at der kan indgås lokale aftaler om arbejdets tilrettelæggelse og fleksible arbejdsformer i det hele taget, siger Lene Roed.

Medlemmer får løn under konflikt

Hvis overenskomstforhandlingerne ender i et sammenbrud med efterfølgende strejke eller lockout, er man som medlem af HK Kommunal sikret fuld løn under konflikten.

Ikke-medlemmer skal melde sig ind i HK Kommunal senest den 29. februar for at opnå konfliktstøtte fra fagforeningen.

I morgen, fredag, går det så løs med de første reelle forhandlinger om den kommende overenskomst for de ansatte i regionerne. Det sker, når arbejdsgiverne i Danske Regioner får besøg af formændene for HK Kommunal og de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet.
Artiklen er opdateret 04. januar 2024