Hvert år laver HK en årsrapport med statistikker om personsager og arbejdsskadesager, der er ført for vores medlemmer. Det er blandt andet del ud på afdelinger og sektorer, så vi kan få et indblik i, hvor sagerne bliver først og hvordan.

I 2023 viste statistikken, at vi i alt havde 1.566 personsager samt 47 arbejdsskadesager. Det vil sige, der i alt i HK Nordjylland var 1.613 sager i 2023. Det samlede beløb indhentet for disse sager er endt på 26.026.490 millioner kroner til nordjyske medlemmer. Det svarer til cirka 16.000 kroner pr. sag. I en enkeltstående arbejdsskade sag er der indhentet over 2,2 millioner kroner.

Når vi f.eks. vinder erstatningssager, så går det fulde beløb til medlemmet. 

Personsager

Ud af de 26.026.490 millioner kroner dækker 16.865.074 millioner kroner over personsager, som er afsluttet i 2023. Personsager kan blandt andet være manglende fritvalg, tillæg, løn, pension, feriepenge samt brud på rettigheder, overtrædelse af lovgivningen og meget andet, vores medlemmer kan opleve i løbet af deres arbejdsliv.

Der har i alt været 790 sager i HK Privat Nordjylland, 451 sager i HK Handel Nordjylland, 310 sager i HK Kommunal Nordjylland og 15 sager i HK Stat Nordjylland. 

De tal viser os, der primært har været sager, der har involveret medlemmer, der arbejder på det private arbejdsmarked. Det kan enten være i private virksomheder eller virksomheder, hvis primære foretagende er handel. Personsager er derfor alt andet end arbejdsskader. 

Det store beløb på næsten 17 millioner kroner er betalt af enten arbejdsgiver eller Lønmodtagernes Garantifond (LG). Det kommer an på den specifikke sag, hvorvidt det er arbejdsgiver eller LG, der betaler.

I 2023 blev 11.722.598 millioner kroner betalt af arbejdsgivere, og 5.142.476 millioner kroner betalt af LG. 

De fleste af sagerne bliver ført og afsluttet i afdelingen, men der er også nogle sager, hvor medlemmets sektor og/eller HK JurKom, som er HK’s juridiske enhed internt, inkluderes. 

Har du en personsag, vi skal kigge på? Find en medarbejder, der arbejder indenfor din sektor her.

Arbejdsskader

I HK Nordjylland har vi også et dedikeret team til lige netop de sager, der omhandler arbejdsskader. I det team – Det Sociale Team - sidder Anders og Kirsten dagligt og tager sig af de arbejdsskader, vores medlemmer kan risikere at ende i.

I 2023 var der 47 arbejdsskader registreret som afsluttet i 2023 i HK Nordjylland. I alt er der indhentet 9.161.416 millioner kroner til nordjyske medlemmer. 

38 af arbejdsskaderne blev ført og afsluttet i HK Nordjylland, og 9 af arbejdsskaderne blev ført og afsluttet i et samarbejde mellem HK Nordjylland og HK JurKom.

Beløbet indhentet til medlemmerne dækker over erstatning for erhvervsevnetab, mén, svie og smerte samt renter, tildelte omkostninger og behandlingsudgifter, som alt i alt udgør det fulde beløb på 9.161.416.

Har du en arbejdsskade, vi skal se på? Kontakt Anders Jensen på anders.jensen@hk.dk eller Kirsten Thimm på kirsten.thimm@hk.dk 

Skaderne sat under lup

I 2022 havde vi i alt 1.227 personsager og arbejdsskadesager, og det samlede indhentede beløb var her 11.833.002 millioner kroner. Det indhentede beløb for 2023 er derfor 119,95% højere, og mængden af sager fra 2022 til 2023 er steget med 31,46%. 

Det er jo aldrig sjovt, at vores medlemmer enten får en arbejdsskade eller oplever at skulle igennem en personsag i forbindelse med deres arbejdsliv. Det er ikke positivt, der har været over 1.500 sager i 2023, men det er positivt, vi har hjulpet vores medlemmer med at få en forløsning i forbindelse med deres sag.

Målet er selvfølgelig, at sagerne skal være så få som muligt, men samtidig er vi selvfølgelig glade for, vores medlemmer bruger os – deres fagforening -, når de har brug for det, så vi kan udføre vores fornemmeste opgave: at supportere vores medlemmer i deres arbejdsliv, og det gælder også, når uheldet er ude.

Vi har flere historier med specifikke sager fra medlemmer. Der er blandt andet historien om Anita Svendsen, der manglede løn, pension og feriepenge. Vi har også historien om Niclas, der manglede fritvalg og pension