HK.dk logo

25. september 2017

Afgiftsnedsættelser på biler eller penge til uddannelse?

For mig er der ingen tvivl om, hvad der holder Danmark bedst kørende nu og i fremtiden. Det er ikke afgiftsnedsættelser, men derimod en markant og målrettet investering i uddannelse, så vi har en faglært, opdateret og veluddannet arbejdsstyrke, der kan møde fremtidens forventninger og konkurrencekrav.

Igen og igen hører vi sangen om, at uddannelse er vejen frem og et af Danmarks stærkeste kort, hvis vi skal klare os i konkurrencen med andre verdensdele. Hvis vi fortsat skal være innovative og sikre arbejdspladser gennem udvikling. Og hvis vi skal løfte større grupper fra ufaglært til faglært, fordi vores virksomheder har brug for faglært arbejdskraft.

Derfor undrer det mig, at man fra politisk hold sidder oppe i det høje politiske træ og synger med på den samme sang, selvom man i praksis samtidig saver den uddannelsesgren over, som Danmark sidder på.

For det er det, der sker i disse år, hvor alle uddannelsesinstitutioner pålægges massive besparelser.

I stedet bruges der på Christiansborg i skrivende stund masser af kræfter på at blive enige om, hvordan man kan nedsætte afgifterne på biler – og især på de dyre biler, som der efter planen skal komme en markant afgifts- og prisreduktion på.
Det kommer ikke mine aktuelle og kommende medlemmer til gode – og slet ikke samfundet som helhed. For de har sjældent råd til dyre biler, men de har til gengæld brug for uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling, der stiller både dem og Danmark stærkere. 

Jeg er ikke i tvivl om, at afgiftsreduktionen bør sættes i den politiske garage, og at der i stedet skal investeres mere i uddannelse. For eksempel i erhvervsuddannelserne, der i forvejen er presset af nedgang i elevtilgangen (bl.a. på grund af karakterkravet). Lad os investere i området og hjælpe disse uddannelser med at give de unge en god, faglært ballast til et godt arbejdsliv. Det er en investering i deres og i Danmarks fremtid, der giver rigtig god mening. Jeg tænker, at det samtidig er en dagsorden, som virksomheder og erhvervsliv kan støtte op om, da vi bør have en fælles interesse i, at uddannelsessystemet styrkes og ikke svækkes.


Jeg har derfor et klart ønske her fra min stol og på mine medlemmers vegne: Drop afgiftsnedsættelserne og invester i stedet i uddannelse. Det vil være en klog omprioritering, der i højere grad vil holde Danmark i førersædet.


Uddannelse
Anne Marie Bay, Afdfelingsformand HK Midt

Anne Marie Bay

Afdelingsformand

HK Midt

HK Midts medlemmer arbejder i mange forskellige stillinger. Mit mål er at styrke deres arbejdsliv. Min blog vil indeholde synspunkter om emner, der netop har det fokus - fx i form af uddannelse, arbejdsmiljø og udvikling. God læselyst.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem