HK.dk logo

30. september 2016

Staten stjæler fra de ansatte

Social- og Indenrigsministeriet frarøver nu deres medarbejdere en række kutymemæssige fridage, som i årtier har været en uskreven del af overenskomsten. Udmarvningen af de statslige personalegoder må stoppe nu.

De fleste forbinder den 24. december med en dag, hvor man har tid til at hygge med familien og slappe af oven på et langt arbejdsår. Her skal anden, gåsen eller flæskestegen gøres klar, inden familien samles omkring bordet om aftenen. Men juleaftensdag er ikke længere hellig for en række ansatte i staten.

For nu kan de ansatte i Social- og Indenrigsministeriet blot se til, mens deres arbejdsgiver frarøver dem en række kutymemæssige fridage, som i årtier har været en uskreven del af overenskomsten. Fra årsskiftet må de ansatte i ministeriet og styrelser som Danmarks Statistik, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen vinke farvel til betalte fridage på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Derudover forsvinder muligheden for at få fri til eget bryllup eller flytning. Den eneste kutymemæssige fridag, der er tilbage, er begravelsesdagene, som betyder, at man kan få fri til at begrave nære slægtninge. De forringede vilkår svarer til, at HK-medarbejderne får omkring 4.500 kroner mindre i løn om året. Det er løntyveri ved højlys dag! Og det er ikke kun HK’ere, der bliver ramt. Det er alle faggrupper.

Således ser det ud til, at stadig flere statslige arbejdsgivere vælger at følge opfordringen fra finansministerens håndlangere i Moderniseringsstyrelsen til at udvise såkaldt ’god arbejdsgiveradfærd’. Men stik modsat hvad man skulle tro, har det intet med medarbejdernes trivsel at gøre. Nej, det betyder, at arbejdsgiverne skal spare alt, hvad de kan, uanset hvor grotesk og urimeligt det end måtte være. Inddragelsen af fridagene sker i forlængelse af en lang række andre nedskæringer.

Hvis ikke de enkelte statslige institutioner snart trodser Moderniseringsstyrelsens konstante opfordringer om at bruge den store sparekniv, får HR-enhederne en interessant opgave med at overbevise dygtige medarbejdere om at blive og med at rekruttere nye folk til staben, når personaleforholdene gang på gang bliver forringet.

Vi er nået så langt ud nu, at hævdvundne goder ikke længere er hellige. Der er for længst skåret ind til benet af de statslige personalegoder, og nu er man så i gang med at save knoglen midt over og suge marven ud. Det må stoppe nu!

Arbejdstid Stat
Annette Godsvig Laursen - HK fagforening

Annette Godsvig Laursen

Formand

HK Stat Sydjylland

 

Min faglige interesse går tilbage til mine år som elevrådsformand i folkeskolen. Jeg er kontoruddannet ved Politiet i Esbjerg og blev FTR for de syv politikredse, som blev til Syd- og Sønderjyllands Politi. Siden 2008 har jeg været formand for HK Stat Sydjylland, og her på bloggen skriver jeg især om det, der vedrører statsansatte i Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem