HK.dk logo

20. december 2016

Juleblog

2016 går på hæld, og lige om lidt har vi 2017. Jeg vil benytte lejligheden til at se lidt tilbage på det forgangne år, hvor der er sket rigtig meget.

Regeringen holder sig ikke tilbage, hvad angår forandringer. Omprioriteringsbidraget og andre effektiviseringer har stor indflydelse på dagligdagen på mange af de statslige arbejdspladser.

Samtidig er pengene fosset ud af statskassen på grund af skattesvindel for astronomiske beløb. 12,3 milliarder kroner er forsvundet på grund af usaglige nedskæringer af Skat, nedskæringer som især har ramt medarbejderne. Senest har Statsrevisorerne udtalt voldsom kritik af Skats håndtering af negativ moms, som formanden kalder ”helt utilstrækkelig og mangelfuld”, og endnu et tocifret milliardbeløb er muligvis forsvundet på grund af hovedløs spareiver. Det er glædeligt, at skatteministeren nu endelig har erkendt, at han må gøre noget, men vi ved endnu ikke, om indsatsen står mål med udfordringerne i hårdt pressede Skat.

Senest har vi så skullet opleve, at Staten på en række ledelsesmøder går til angreb på sine egne medarbejdere og kalder hver tiende for ”low performer”, illustreret med et billede af fem ansatte, som sover med hovedet på skrivebordet. Det er ikke et billede, jeg eller nogen anden i sektoren genkender, og efter stærkt pres både fra lokalt og centralt hold har direktøren for Moderniseringsstyrelsen, som stod bag mødeteksten, beklaget både den og billedet. Det er godt at få slået fast, for det er ikke god ledelse at hænge medarbejdere ud.

Udflytning af arbejdspladser

Vi har i HK Sydjyllands dækningsområde modtaget en række statslige arbejdspladser. Det har betydet, at der er rigtig mange sydjyder, der har fået nyt arbejde. Det er helt naturligt, at man, når man begynder på et nyt job, skal igennem en del oplæring for at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at kunne løse opgaverne. Det har medarbejderne klaret til UG. De har sammen med medlemmerne fra Hovedstaden formået at løse opgaverne, så tidsfristerne holder. Det er godt gået!

Uddannelse og kompetenceudvikling

I HK Stat har vi i 2016 haft øget fokus på kompetenceudvikling i form af efter- og videreuddannelse.

Vi har været på arbejdspladsbesøg i forbindelse med vores karrierekampagne, og vi taler om efter- og videreuddannelse alle de steder, hvor vi kan komme til det. Derfor glæder det mig også, at rigtig mange af vores medlemmer har ladet sig inspirere og er gået i gang med efteruddannelse.

2017 bliver et år, hvor vi igen vil sætte fokus på karriere og uddannelse. Det er nemlig noget af det, vores medlemmer efterlyser, når vi i vores årlige medlemsundersøgelse spørger dem, hvad de gerne vil have, at vi sætter fokus på. Vi lever i et samfund, der er under hastig forandring og hvor kompetencer efterspørges mere end nogensinde. Så derfor giver det mening at forsætte i det spor, vi har påbegyndt i 2016.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29. marts 2017, hvor vi holder vores årlige generalforsamling. Der vil på dagen bl.a. været et foredrag med Thomas Mygind, som sætter fokus på at “Få det bedste ud af det meste…”  Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.

Til sidst vil jeg ønske dig en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

På vegne af HK Stat Sydjyllands sektorbestyrelse

Annette Godsvig Laursen

Sektorformand

Stat
Annette Godsvig Laursen - HK fagforening

Annette Godsvig Laursen

Formand

HK Stat Sydjylland

 

Min faglige interesse går tilbage til mine år som elevrådsformand i folkeskolen. Jeg er kontoruddannet ved Politiet i Esbjerg og blev FTR for de syv politikredse, som blev til Syd- og Sønderjyllands Politi. Siden 2008 har jeg været formand for HK Stat Sydjylland, og her på bloggen skriver jeg især om det, der vedrører statsansatte i Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem