HK.dk logo

04. december 2017

Julehilsen fra HK Stat Sydjylland

December måned har ramt os, og juletravlheden trænger sig på. Som mennesker er vi sådan indrettet, at vi gerne lige vil nå at have ryddet op, inden vi går på juleferie. Jeg vil benytte lejligheden til et kort tilbageblik på 2017.


Knap var stillingerne i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Sønderjylland blevet besat, før en ny flytning kom på tale. Fiskeridelen skulle ressortomlægges til en selvstændig enhed. Miseren udsprang af, at Esben Lunde Larsen i august blev frataget ministeransvaret for fiskeriområdet på grund af sagen om kvotekongerne. Området er derfor nu placeret i en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. 

I løbet af det sidste år har vi skudt overenskomstforhandlingerne i gang. Det vil sige, at I alle har haft mulighed for at sende jeres ønsker ind til HK Stat. Det er heldigvis rigtig mange af jer, der har benyttet denne mulighed. Det betyder, at vi i HK Stats sektorbestyrelse har haft rigtig mange forslag til overenskomsten, som vi har behandlet. Forslagene er nu prioriteret og sendt videre i forhandlingssystemet. 

Der har igen været fokus på Skat – det er jo vores alle sammens velfærd, der er på spil. Tilbage i sommer blev der lanceret en ny struktur for Skat. Skat lukkes ned, og 7 nye styrelser med selvstændig ledelse opstår. Igen, igen er der lagt op til, at der flyttes rundt på arbejdsopgaverne og også den fysiske placering af disse. Det betyder, at rigtig mange af vores medlemmer skal forholde sig til, om de vil prioritere deres arbejdsområde eller den geografiske placering af deres arbejdsplads højest, når de vælger, hvad de ønsker at arbejde med i fremtiden. Vi krydser fingre for, at det denne gang er lykkedes politikerne at finde den rette struktur for Skat og venter nu på, at de også finder den nødvendige økonomi til, at der kan ansættes de nødvendige medarbejdere, så vi kan få rettet op på Skat en gang for alle. Det kan medarbejderne nemlig ikke gøre, hvis de forsat er presset på ressourcer.

Vi har i statssektoren netop holdt vores årlige julehyggearrangementer, hvor vi sætter rammen for en hyggelig aften med mulighed for netværk på tværs af arbejdspladserne. Det har i år været en kæmpe succes med næsten 150 deltagere og sågar venteliste flere steder.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. marts 2018, hvor vi holder vores årlige generalforsamling. Vi begynder kl. 17.00 med et foredrag, hvor Michael Kold sætter fokus på at lære at skabe positive forandringer. Det kan vi vist alle have glæde af i en tid, hvor forandringens vinde blæser for fuld kraft.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.

Jeg vil slutte af med at ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi glæder os til samarbejdet i det nye år.

På vegne af HK Stat Sydjyllands sektorbestyrelse

Annette Godsvig Laursen
Sektorformand
 
Stat
Annette Godsvig Laursen - HK fagforening

Annette Godsvig Laursen

Formand

HK Stat Sydjylland

 

Min faglige interesse går tilbage til mine år som elevrådsformand i folkeskolen. Jeg er kontoruddannet ved Politiet i Esbjerg og blev FTR for de syv politikredse, som blev til Syd- og Sønderjyllands Politi. Siden 2008 har jeg været formand for HK Stat Sydjylland, og her på bloggen skriver jeg især om det, der vedrører statsansatte i Sydjylland.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem