HK.dk logo

24. marts 2015

Sektorgeneralforsamling – med beretning fra et aktivt år

På vores sektorgeneralforsamling i HK Stat Midt den 17. marts kunne vi sammen se tilbage på et aktivt 2014 med både oplevelser og udfordringer. Her er et par af højdepunkterne fra min formandsberetning.

Første punkt var i princippet det vigtigste: Det var en tak til jer som medlemmer for opbakningen til os som bestyrelse. Den opbakning til vores arbejde er meget vigtig, fordi den giver os mandat til at gøre noget aktivt på jeres vegne. For når alt kommer til alt, så handler det om jer, jeres arbejdspladser og om de betingelser, I skal arbejde under.
 
Det har også i 2014 stået øverst på vores dagsorden.
 
Input fra den virkelige verden
På generalforsamlingen fik vi endnu engang godt input fra de fremmødte medlemmer, TR og AMR. Input derude fra den virkelige verden, hvor vi skal kæmpe for hver statslig arbejdsplads – og for retten til at bruge kompetenceudvikling som en løftestang, der kan geare os til de faglige opgaver og udfordringer.
 
 
Temaer fra beretningen…:
 
OK15:
OK15 er lige nu til urafstemning. 
 
  • Du kan nå at stemme frem til den 9. april, kl. 12.00 
Det er vigtigt med så mange stemmer som muligt, fordi det vil styrke vores forhandlingsposition i andre situationer, hvis vi har et bredt mandat med fra jer medlemmer.
 
Vi prioriterer arbejdspladsbesøg højt
Netop arbejdspladsbesøg + deltagelse i arrangementer + god debat prioriterer vi højt her i huset. Tak for den venlige modtagelse af os, når vi kommer rundt!
 
Opgavemængde og arbejdstid matcher ikke
Når det gælder balancen mellem opgavemængde og arbejdstid på statslige arbejdspladser, så er det meget alarmerende, hvor mange steder de to ting ikke matcher hinanden. Alt for mange bruger fleks for bare nogenlunde at nå de daglige opgaver. Og når mange medarbejdere har alt for mange timer stående på fleks, så fortæller det noget om en arbejds- og dagligdag, hvor der er urimeligt pres på. Samtidig får næsten ingen overarbejde registeret. 
Det er utroligt vigtigt, at I passer på hinanden derude… Vi samarbejder med TR’erne om henvendelse til ledelsen, og hvis der ikke er TR på arbejdspladsen, tager vi problemet op med ledelsen direkte.
 
Vi skal være synlige
Vi skal i fællesskab synliggøre HK’erne og de kompetencer og kvaliteter, vi har. Det er en af måderne, hvorpå vi kan bibeholde de stillinger, vi har i dag, så vi ikke ser en glidning mod at ansætte AC‘er i stedet for HK’er. Eller at HK’er ikke skiftes ud med studentermedhjælpere. 
 
Vigtig kompetenceudvikling
Vi lever i en faglig hverdag, hvor vi i den grad skal være forandringsvillige og magte at tilpasse os skiftende betingelser. Det er samtidig en tid med færre og færre ressourcer. Begge dele gør, at det kan være svært at have overskud til kompetenceudvikling, selvom den er vigtigere end nogensinde før.
Helt konkret handler det om, hvor vigtigt det er, at vi efter- og videreuddanner os. Både for at møde de daglige opgaver bedst muligt nu og i fremtiden – og for at stå stærkt med kompetencer, der er i top, hvis vores jobs flyttes eller spares væk. 
Vi, og vores engagerede TR’er, spiller en vigtig rolle i forhold til at bakke op om medlemmerne, når de gerne vil udvikle deres kompetencer. Vi skal hele tiden huske hinanden på, hvor vigtig kompetenceudvikling er.
 
Fokus i 15 på psykisk arbejdsmiljø
Det næste år kører HK en kampagne, hvor vi sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det håber jeg, I vil komme til at mærke. Vi i Stat Midt har bl.a. sammen med Kommunal udbudt 4 kurser for medlemmer i 2015, der handler om stress, trivsel, effektivitet og konflikthåndtering. De blev alle hurtigt overtegnet, hvorfor vi nu er i gang med at undersøge muligheden for at dublere dem, så flere får mulighed for at deltage. 
 
Spændende arrangementer
I det forløbne år har vi haft medlemsarrangementer med bl.a. Lola Jensen, Stine Bosse og Michael Svendsen. Alle arrangementer var godt besøgt og med god stemning. Formålet med disse arrangementer er at skabe sammenhold, og forhåbentlig giver oplæggene stof til eftertanke.
 
Derudover har de tillidsvalgte været indbudt til forskellige temadage, med emner som f.eks. optakt til OK15, styrkelse af samarbejde med ledelsen, synlighed på arbejdspladsen og arbejdsmiljø og kerneopgaven, samt muligheden for at styrke og forbedre de lokale lønforhandlinger. 
 
Konferencen ”Staten i hele Samfundet”
I flere år har jeg i beretningen brugt tid på at fortælle om de arbejdspladser, der i en jævn strøm forsvinder fra HK Stat Midts område. Det sker stadigvæk, men i år vil jeg fortælle, hvad vi har gjort for at få strømmen af statsjobs den anden vej. 
 
Den 23. februar afholdt HK Stat Midt en konference med titlen ”Staten i hele samfundet” 
I samarbejde med Martin Rasmussen havde vi inviteret lokale folketingspolitikere og minister Carsten Hansen til at komme med oplæg og deltage i en paneldebat. Invitation til at deltage i konferencen blev sendt bredt ud, og alle havde mulighed for at tilmelde sig. 
Der var en god og bred opbakning til konferencen med deltagelse af det fynske erhvervsliv, flere borgmestre, lokalpolitikere, foreninger og fagforbund. Forud for konferencen havde flere medier omtalt arrangementet, og TV2/Fyn valgte at have en sendevogn i Odin Havnepark under hele konferencen. De sendte flere gange live, interviewede deltagere og fulgte op med indslag i studiet.
 
Der var stor ros fra deltagerene til os for initiativet. Samtidig er medlemmer og ledere meget positive i forhold til det fokus, vi har valgt at sætte. Nu består arbejdet i at holde politikerne fast på deres synspunkter, så vi sammen kan påvirke politikken til, hvordan statslige arbejdspladser kan bibeholdes på Fyn, og hvordan vi får placeret nyoprettede enheder i staten på Fyn. Det har længe nok været os, der har afgivet. Nogen af de seneste, vi har måtte sige farvel til, er medlemmer fra politiet, fængslerne og SKAT ankestyrelsen. To af stederne har vi nu tidligere medlemmer, der pendler til hovedstadsområdet.
Der var blandt konferencens deltager interesse for at fortsætte det lokale arbejde, og Fyn har noget at byde ind med. Der er desuden brug for alle typer af arbejdspladser for at udvikle et lokalområde og en region. Men vi er nødt til at gøre det sammen, på tværs, for at påvirke den politiske dagsorden. Hele Danmark har brug for statslige arbejdspladser. Jeg glæder mig til at fortsætte dette interessante arbejde til gavn for medlemmerne, men også til gavn for Fyn.
 
Privilegeret formand
Som formand er jeg meget privilegeret, fordi jeg både har engagerede medlemmer, tillidsvalgte og en bestyrelse, der bidrager og støtter op. Hertil kommer nogle dygtige medarbejdere og et godt samarbejde på tværs af sektorerne. Et særligt samarbejde har vi med Kommunal. Her giver det ofte god mening at lave arrangementer sammen for medlemmerne, men også for de tillidsvalgte er det udbytterigt.
 
 
 
Stat
Brita Andersen - HK fagforening

Brita Andersen

Afdelingssektorformand

HK Stat Midt

Som formand for HK Stat Midt, har jeg fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de statsansatte på Fyn og i  Fredericia.

Min blog vil omhandler emner som har med netop dét at gøre. God fornøjelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem