HK.dk logo

24. august 2015

Digitalisering i staten sammen med brugerne

Foto mangler. Et tegnet kamera i 2D. Blåt på hvid baggrund.

Senere på året fremlægges en digitaliseringsstrategi 2016-2020. Eller skulle den i stedet hedde digital sparestrategi?

Der er nemlig lagt op til, at den offentlige sektor, herunder staten, skal spare mellem to og fire milliarder kroner gennem øget digitalisering.

Jeg er normalt ikke udviklingsskeptiker og slet ikke, når det handler om digitalisering. Der udvikles hele tiden nye muligheder, teknologier og IT-løsninger, der kan give nemmere arbejdsgange, bedre kommunikation, mere videndeling og mange andre, nyttige ting. Min skepsis går mere på, hvad det vil betyde for vores muligheder for at servicere borgere, virksomheder og interessenter bedst muligt, hvis vi fremover igen og igen skal introduceres for halvfærdige IT-systemer, der ikke er gennemtænkte, brugervenlige og klar til brug, når de gøres til en del af brugernes arbejdsdag.

Statslige arbejdsgivere har i mange tilfælde vist en blind (og naiv?) tiltro til, at de dyrt købte IT-systemer fungerer optimalt fra første færd. I deres optik kan de derfor allerede fra dag 1 gennemføre de planlagte besparelser, som leverandøren har lovet. Der bliver med andre ord skåret i antallet af medarbejdere i det øjeblik, systemerne er i værk, men hvad betyder det i praksis? Det betyder blandt andet, at den gruppe medarbejdere, der sidder tilbage, får en række ekstra opgaver på skrivebordet som følge af den nye bemanding. Hertil kommer det tidsspilde og de frustrationer, der følger med, når det nye IT-system skal ”arbejdes på plads”. Så hedder det ofte learning while doing og massevis af opkald til support - sammen med de ekstra arbejdsbyrder oveni!

Politikere og arbejdsgivere opnår måske nok den ønskede besparelse med den højt besungne digitalisering, men det koster dyrt på andre fronter. For der følger frustrerede medarbejdere og dårligere service med.

Som HK’ere vil vi gerne være med i udvikling og digitalisering. Bare det ikke blot er skjulte besparelser, men tværtimod er en reel investering i arbejdsgange, service og en effektiv arbejdsplatform, der løfter medarbejdernes hverdag og giver dem nye muligheder.

For HK Stat Midt er det en del af løsningen, at vi giver digitalisering i staten en mere demokratisk profil. Eller sagt på en anden måde: Spørg dog brugerne undervejs, når der skal udvikles nye digitale platforme i det offentlige. Det er brugerne, der skal have systemet til at fungere i hverdagen – med borgere og virksomheder siddende på den anden side af skrivebordet.
Digitalisering
Brita Andersen - HK fagforening

Brita Andersen

Afdelingssektorformand

HK Stat Midt

Som formand for HK Stat Midt, har jeg fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de statsansatte på Fyn og i  Fredericia.

Min blog vil omhandler emner som har med netop dét at gøre. God fornøjelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem