HK.dk logo

07. september 2015

Kvalificeret flytning af statslige arbejdspladser


Flytning af statslige arbejdspladser er med god grund kommet langt op på den offentlige dagsorden, hvor emnet har en naturlig placering i forhold til, hvordan fremtidens samfund skal organiseres. 

Det er til gengæld bekymrende, når emnet spændes foran en politisk vogn, der har retning langt væk fra det, der er holdningen her i HK Midt: Enhver tale om flytning af eksisterende eller etablering af nye statslige arbejdspladser skal foregå på et seriøst, gennemarbejdet og kvalificeret grundlag. Det nytter ikke, at vi blot kaster en stribe mere eller mindre tilfældige statslige institutioner i vejret og ser, hvor på danmarkskortet de bliver hængende. Hele denne problematik er for vigtig til, at den skal handles af i politiske studehandler og hovsa-løsninger.

Der skal naturligvis i stedet kvalificerede analyser og undersøgelser til, der validerer konkrete tiltag og sikrer den rette synergi i forhold til det øvrige samfund. Det handler blandt andet om, hvor vi bedst kan understøtte vækst, uddannelse og infrastruktur med en placering af statslige arbejdspladser. Om flytninger og centraliseringer, der ikke kun sker med udgangspunkt i økonomiske aspekter og med henblik på besparelser. Der er i stedet mange andre hensyn at tage til bl.a. udvikling, medarbejdere, kompetencer, geografi og erhvervsudvikling, når vi definerer en ny fordeling de statslige arbejdspladser. 

Hos HK håber vi først og fremmest på et politisk gehør, der rækker ud over de næste par stemmer – og rækker ud i samfundet i stedet for at vende sig indad, hvor embedsmændene uden tvivl står klar med en stærk stemme, der ensidigt taler for en fortsættelse af hovedstadscentraliseringen.

Jeg vil, som tidligere minister Bendt Bendtsen også gør det i en artikel i Fyens Stiftstidende, opfordre til, at vi her på Fyn og i Fredericia-området sætter os sammen, så vi kan stå klar med en lige så stærk, fælles stemme. Kommuner, erhvervsliv, foreningsliv, statslige institutioner og faglige organisationer i hele området bør være naturlige partnere, der sammen kan formulere et bud på, hvordan vi i fremtiden organiserer vores statslige administration – og gør den til en fordel for HELE landet. Vi skal stå sammen om at sætte området på det statslige landkort ved at byde ind med erfaring, viden og visioner. 

Stat
Brita Andersen - HK fagforening

Brita Andersen

Afdelingssektorformand

HK Stat Midt

Som formand for HK Stat Midt, har jeg fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de statsansatte på Fyn og i  Fredericia.

Min blog vil omhandler emner som har med netop dét at gøre. God fornøjelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem