HK.dk logo

16. november 2015

Hvorfor skal vi betale for regeringens politiske eksperimenter?

Den opsigtsvækkende udmelding fra skatteminister Karsten Lauritzen var desværre ikke til at tage fejl af:"Skatteskandale kan ramme både hjemmehjælp og svømmehaller".I samme ombæring kom det frem, at alene Odense mangler 1,9 millioner kroner bare for oktober, fordi Skat ikke kan inddrive de penge, som odenseanerne skylder. 

Og problemet er det samme landet over. Det skrev Berlingske.
Til gengæld trænger et spørgsmål sig på: Hvorfor skal vi på den måde betale for regeringens og politikernes politiske eksperimenter?
For eksempel er der siden 2007 nedlagt omkring 4.000 stillinger i Skat. Der er nu godt 6.000 tilbage. Årsagen er ti års politiske eksperimenter med urealistisk voldsomme sparekrav. 

Undervejs har politikerne samtidig haft en naiv tiltro til, at IT kunne erstatte dygtige skattefolk. Her har de tydeligvis gjort regning uden vært! For medarbejderne fyrede de så snart investeringen i de fantastiske IT-systemer var gjort. Hvilken fejltagelse! For enten virkede systemerne ikke eller også blev de helt skrottet, som tilfældet var med inddrivelsessystemet EFI.

Hvad er konsekvenserne så af fyret personale og skrottede IT-systemer?
Nedskæringer på hjemmehjælp, lukning af svømmehaller og en gæld til de offentlige kasser, der nu er eksploderet til 74 milliarder kroner på landsplan.
Det svarer til 34 pænt store lastbiler fyldt med hundredkronesedler. Med bare et par stykker af dem, kunne vi udrette meget på Fyn og i Fredericia-området.
Sådan går det desværre ikke. Tværtimod mangler pengene i de lokale, kommunale kasser. Det vil koste velfærd for os alle på mange, mange områder.
Der er samtidig noget dybt urimeligt i, at det på den måde rammer alle os, der betaler den skat, som vi skal betale – og som vi ifølge flere undersøgelser også gerne vil betale. 

Derfor må politikerne tage ansvar og skabe en langsigtet løsning for Skat med så mange nye folk, at vi kan få ryddet op og ikke mindst genoprettet tilliden. Der er stadig mange dygtige folk i Skat, og det er ikke for sent at oplære nye.

Når regeringen taler om sin stort anlagte og såkaldte redningsplan for Skat, så er der desværre hverken tale om redning eller plan. For selvom Skat pålægges ekstra opgaver, så indeholder planen IKKE flere penge til næste år, end Skat har til rådighed i år. Der skal blot ikke spares så meget som ellers planlagt. Der er derfor IKKE tale om 400 ekstra medarbejdere, men maksimalt 85 nye medarbejdere. Resten er de 315 stillinger, der ikke spares væk i 2016 som ellers planlagt. Men allerede i 2017 fortsætter de voldsomme besparelser. Det kan næppe kaldes en redningsplan!

Der bør efter vores mening investeres langt mere offensivt i en genopretning af Skat både drift- og imagemæssigt, så vi kan hente nogle af de skyldige milliarder ind. Det må være en guldrandet investering: En investering på millioner, der kan blive til inddrivelse af milliarder!
Det kræver flere hænder og midler nu, og en ophævelse af de besparelser, der er planlagt for 2017, 2018 og 2019 i regeringens finanslovsforslag. Der er velfærd på spil. 
Brita Andersen - HK fagforening

Brita Andersen

Afdelingssektorformand

HK Stat Midt

Som formand for HK Stat Midt, har jeg fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de statsansatte på Fyn og i  Fredericia.

Min blog vil omhandler emner som har med netop dét at gøre. God fornøjelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem