HK.dk logo

03. juli 2017

Vi skal passe godt på vores skatte-folk

Midt i iveren efter at splitte og reformere SKAT efter alle kunstens regler skal vi huske på en helt central brik i bestræbelserne på at styrke skattesystemet i Danmark, nemlig medarbejderne!

Uden deres kompetencer og kampgejst havde situationen (og beløbsstørrelsen på tabte skatteindtægter til staten) været endnu mere massiv. For mens personalenedskæringer, kuldsejlede IT-projekter og den ene organisationsændring efter den anden har rumsteret om ørerne på dem, så har medarbejderne i SKAT holdt den faglige fane højt under svære arbejdsforhold.

Intention med slagside

Regeringens konkrete plan om at splitte SKAT op i syv styrelser kan, selvom intentionen er at genoprette SKAT, hurtigt få en slagside, hvis der ikke tages hånd om de nuværende medarbejdere – og de mange nye kolleger, der skal tilføres SKAT, hvis opgaven skal løftes. 

Vi er nødt til at passe godt på vores skatte-folk. For der bliver hårdt brug for dem, når ca. 2.000 medarbejdere i SKAT går på pension i de kommende år. Det betyder, at de tilbageværende medarbejdere på den ene side tager afsked med mange gode kolleger og kompetencer. På den anden side skal de samtidig tage imod et forhåbentlig stort antal nye kolleger, som de både socialt og især fagligt skal hjælpe på vej, så de nye ressourcer hurtigst muligt bliver en gevinst for systemet – og dermed for samfundet som helhed.

Det er en kæmpe opgave, der tårner sig op foran de ansatte i SKAT, når de samtidig står med en meget stor usikkerhed omkring deres egen situation. ”Hvad sker der med mig, mit job, mine arbejdsopgaver og min familie?”, spørger de lige nu sig selv. 

Brug for klare svar

Det er vigtigt, at de får nogle meget klare og troværdige svar, der giver dem mere ro på og en følelse af fast grund under fødderne, selvom der endnu engang bliver rykket rundt på deres univers. 

I HK Stat Midt står vi klar til at tage godt imod de skatte-medarbejdere og deres familier, der flytter hertil sammen med deres opgave og funktion. Vi kan samtidig, med vores netværk i og kendskab til det fynske arbejdsmarked, bidrage til at løfte den enorme rekrutteringsopgave, det bliver at besætte de 3.300 stillinger – heraf ca. 1000 helt nye stillinger, når de planlagte milliard-investeringer i SKAT skal omsættes i ansættelser, bedre arbejdsforhold og mere tillid fra de danske skatteborgere.

Den tillid har de nuværende medarbejdere gjort sig fortjent til gennem mere end 10 meget magre år. Nu skal det nye styrelses-system gøre det samme. Det kræver, at vi passer godt på vores skatte-folk. Både dem vi har – og de mange nye, der kommer til.
Arbejdsmiljø
Brita Andersen - HK fagforening

Brita Andersen

Afdelingssektorformand

HK Stat Midt

Som formand for HK Stat Midt, har jeg fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de statsansatte på Fyn og i  Fredericia.

Min blog vil omhandler emner som har med netop dét at gøre. God fornøjelse.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem