Kommunikation kan nemt gå galt, og jeg kan synes, jeg er klar i spyttet, men det er ikke altid, mit budskab bliver modtaget, som jeg ønsker det – og det er egentlig lige meget, om det er med manden derhjemme, med en veninde eller med en kollega på arbejdet.

Hvis vi tager et eksempel fra privaten, så er der kæmpe forskel på, hvordan det bliver modtaget, hvis jeg siger, ”Vil du være sød…” frem for ”Vil du lige…”. Det ene er umiddelbart mere kærligt end det andet. Budskabet og ønsket er i og for sig det samme, men det kan gøre en verden til forskel. Dét er ’bare’ i privaten, hvor vi endda kender hinanden så godt, men alligevel kan der opstå misforståelser, når det kommer til ordlyd og opfattelse.

I mit tidligere job har jeg også været med til at oplære nye kollegaer, hvilket selvfølgelig har budt på en hel masse vidensdeling. Her er kommunikation alfa og omega, men det er også en rigtig svær størrelse. For nogle er det atomfysik, og for andre kommer kommunikation lige så nemt som at trække vejret. Man kan male sproget med så mange nuancer, men når vi ikke er enige om, at vi ser den samme grønne farve, så kan det nemt gå galt.

Vi lærer alle sammen forskelligt, men vi skal forstå det samme. Det er problemet i en nøddeskal. Det bliver endnu mere kringlet, når kommunikation kan ske både mundtligt og skriftligt. I større organisationer eller igennem flere led opleves der også ofte udfordringer i kommunikationen. Her kan en fjer hurtigt blive til fem døde høns.

Jeg husker engang, hvor vi havde den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Der var et spørgsmål omkring ledelsen. Spørgsmålet var: ”Er din chef faglig dygtig?”. De fleste medarbejdere læste det som: ”Hvor godt forstår min chef fagligheden i mit job?”. Ledelsen mente: ”Hvor god ledelsesfaglig er din chef?”.

Det var vidt forskellige fortolkninger. Chefen var ansat for sine kompetencer som chef – ikke for sine evner som sagsbehandler i jobbet. Det gav lidt ekstra unødig opfølgning, men det blev afklaret, og i fremtiden var der generelt mere tydelighed fra ledelsen, så det blev tydeligere, hvad ledelsen mente med bestemte spørgsmål og udtalelser.

Kommunikation kan også være stilhed. Stilhed kan nemlig sige mere end tusind ord. Men så er det måske bedre at kommunikere, så der ikke bliver efterladt for meget til fortolkning? Det er alt sammen subjektivt, og der er ikke nødvendigvis et rigtigt svar. Det er uden at tage personlighedstyper, kropssprog, toneleje og sagte ord med i ligningen. Perspektiverne er mange, og kommunikation er en forunderlig ting.

Hvis vi alle malede med samme kommunikationspensel, ville det hele også blive lidt kedeligt: Det er nødvendigt for vores fælles sprog, at vi er forskellige, men det er også en nødvendighed, at vi forstår hinanden. At afsender får formuleret sig klart, så det modtages korrekt.

Ja, udfordringerne er mange, og det er da også af lige netop denne årsag, at vi har valgt at afholde et kursus, hvor Mette Holmgaard underviser og taler ind i, hvad dårlig kommunikation er. Vi har valgt af have to temadage, hvor ledere i HK Nordjylland kan blive meget klogere på kommunikation. Livslang nysgerrighed og læring er nemlig vigtigt for mig, så jeg håber også, der er en masse dygtige ledere, der vil deltage til vores temadage. Tilmeld dig lige her:

D. 24/1 https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292245409

D. 25/1 https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292245829