HK.dk logo

20. december 2016

Juleblog

Det' sørme - det' sandt - december. Inden længe har vi jul, og det er tid at kikke tilbage på året, der er ved at rinde ud.

Selv om vi nu kan se tilbage på året, der gik, er det endnu vigtigere at se frem på året, der skal komme. Fortiden kan ingen lave om, men fremtiden kan vi sammen skabe. Både det store billede, det mere nære på arbejdsmarkedet, og det helt tætte i forholdet til vores kære familie og venner.

Vi har fået flere virksomheder dækket af en overenskomst i 2016, så flere af vores kollegaer - medlemmer i HK Handel – er sikret de overenskomstmæssig arbejdsvilkår som minimum, og vi har fået flere nye TR på disse virksomheder. Dette er ikke kommet af sig selv, men ved at kollegaer på disse virksomheder har stået sammen, og i fællesskab sammen med os har arbejdet for at kunne få en overenskomst lige netop på deres virksomhed. Vores tillidsvalgte har også i år været i gang med at uddanne sig, så de kan blive endnu bedre til at repræsentere deres kollegaer og deres arbejdsvilkår rundt omkring på arbejdspladserne. Ligesom sidste år havde vi ekstra fokus på arbejdsmiljøet. HK Sydjylland afholdt flere arrangementet og HK kårede også i år Årets bedste kollega i uge 43.

En anden stor begivenhed var HK HANDELs kongres i efteråret. Kongressen vedtog målprogrammet for den kommende fireårig periode, og vi forsætter i sporet med den Organiserende fagforening, som startede i forrige kongresperiode. Et af de store emner på kongressen var misbrug af de forskellige tilskudsordninger. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ikke er imod den enkelte person eller ordningen som sådan, men derimod misbrug af ordningen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de mange, der havner i en eller form for tilskudsordning og håber at slutte med et job, men blot bliver skuffet, når de bliver skiftet ud med en ny tilskudsjobber. Vedkommende håber så også, at de er heldige at få job, osv. Det er ikke i orden, hverken for den enkelte tilskudsjobber eller for de kolleger, der hele tiden har nye kolleger at forholde sig til og lære op.

Uddannelse er afgørende

Det kommende år har vi i HK valgt at sætte ekstra fokus på efter- og videreuddannelse. Uddannelse gennem hele livet er nødvendigt, for arbejdsmarkedet er under stor forandring, og mange af nutidens jobs ændres eller forsvinder. Teknologien er i gang med at forandre arbejdsmarkedet, for eksempel med selvkørende palleløftere/trucks, der selv finder varerne på lagrene, selvskanningskasser i butikkerne og e-handel. Den udvikling kan ikke stoppes, og vi skal alle gøre os klar til et arbejdsmarked i konstant forandring. Vinderne er dem, der arbejder med udviklingen og hele tiden sørger for at tilegne sig nye kompetencer via efter- og videreuddannelse gennem hele arbejdslivet. Så mit håb og ønske for samtlige af vores medlemmer skal være, at de griber chancen, tager udfordringen op og begynder at tænke på, hvilke nye kompetencer de kan tilføje deres CV. Både for at bibeholde deres markedsværdi og, endnu vigtigere, for at øge den.

Alle medlemmer kan med fordel tænke kompetencefondene ind i deres muligheder for uddannelse. Kompetencefondene er en del af overenskomsterne og dermed aftalt med arbejdsgiverne. Følg med på vores hjemmeside og nyhedsbreve i HK Sydjylland i løbet af det kommende år, hvor du kan læse mere om, hvordan du kommer i gang.

Arbejdsmiljø er vigtigt for vores kollegaer og medlemmer rundt omkring på arbejdspladserne. Mange fortæller os, at det bliver mere og mere stressende rundt omkring på arbejdspladserne, så derfor vil vi også til næste år forsætte med at have fokus på arbejdsmiljø.

OK-forhandlinger med jeres input

2017 byder også på overenskomstforhandlinger i foråret, og her skal der lyde et tusind tak til alle de medlemmer, der har været med til at sende forslag til krav ind til HK HANDEL. Den 16. December blev der udvekslet krav med Dansk Erhverv, og de egentlige forhandlinger starter først i det nye år. Her vil I kunne følge med på HK HANDELs hjemmeside, hvor I også vil kunne finde listen med krav både fra HK og fra arbejdsgiverne. Når vi engang kommer frem til en overenskomstaftale, vil resultatet komme til urafstemning, og her er det mit håb og ønske, at så mange som muligt stemmer, for på den måde at vise arbejdsgiverne, at vi interesserer os for vores arbejdsvilkår. Så deltag og tal med dine kollegaer om, at det er vigtigt at stemme. For husk det er jeres arbejdsvilkår og jeres overenskomst!

Det nye år vil ikke være ret mange timer gammelt, før vi kan høre statsministerens nytårstale, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den vil være startskuddet for nye forringelser af velfærdssamfundet eller af vores pension i form af senere pensionsalder? Det håber jeg ikke, for mange af vores kolleger og medlemmer er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, og en del vil ikke kunne stå distancen. Især ikke hvis de i en sen alder pludselig står uden job, hvor de skal genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi skal også her tænke på de mange unge mennesker, der i dag står uden for arbejdsmarkedet og blot venter på at få chancen for at komme til. Hvorfor ikke give dem den? Alle analyser fortæller, at vi inden længe vil mangle faglært arbejdskraft. Kære arbejdsgiver, hjælp nu de unge mennesker ind på arbejdsmarkedet ved at tage ansvar og uddanne fremtidens faglærte.

Husk nærheden

Men lad os nu vende tilbage til her og nu. Det er december, det er den søde juletid. Det er tiden for hygge - glæde - nærhed - fællesskab, men rigtig mange af vores medmennesker mærker her i december, at de er landet på et sidespor i forhold til alle os andre, der har været heldigere i tilværelsen. For dem kan december være en svær tid at komme igennem, ikke mindst hvis de har børn, men også hvis de ikke er en del af et fællesskab. Nogle har ingen venner eller familie, måske står de endda uden tag over hovedet. Vi må ikke glemme disse mennesker, og heldigvis er der rigtig mange organisationer, der samler ind og hjælper, så godt de kan. Men det er som om, det ikke helt slår til i dagens Danmark, da der er flere og flere, der havner ude på livets sidespor. Uanset, om man har lidt eller meget, håber jeg, at vi er mange, der også bidrager til, at de kan få en god december. For dybest set er vi mange, der har rigtig meget at være taknemmelige for og kan se frem til nogle hyggelige og glade dage i venners lag og familiens skød her til jul.

Jeg vil gerne her til slut på vegne af HK HANDEL Sydjylland ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Jeg håber, alle får tid til at slappe af og nyde nogle dejlig fridage sammen med familie og venner.

Hanne K. Mathiasen

 

Handel

Hanne K. Mathiasen

Formand HK Handel

Sydjylland

Jeg har været valgt som formand for HK Handel Sydjylland siden 2008.

Jeg har 27 års erfaring indenfor detailbranchen, hvoraf de 2 års elevtid var i en mindre brugs, og de henved 25 år var i en Kvickly.

Så lang tid tilbage, jeg husker, har jeg været optaget af fairness over for mine medborgere. Selv som ganske ung i skoletiden var jeg ikke bleg for at tage mine kammerater i forsvar, hvis jeg oplevede uretfærdighed.

Mit arbejdsliv har også været præget af ordentlighed, retfærdighed og gensidig respekt. 

I mit virke som formand for HK Handel Sydjylland optager disse værdier mig stadig. Særligt er jeg optaget at de løn og arbejdsvilkår, de handelsansatte omfattes af via overenskomsterne. Det handler blandt andet om deres arbejdsmiljø, hvordan det omkringliggende samfund har indflydelse på arbejdspladserne og at sikre kvaliteten i uddannelserne. Det handler også om hvilke muligheder, efteruddannelse kan give de handelsansatte i et foranderligt arbejdsmarked, der til stadighed ændrer sig og giver nye beskæftigelsesmuligheder, mens andre forsvinder. 

I HK Handel arbejder vi ud fra den Organiserende tankegang, og her er de tillidsvalgte de vigtigste personer. For det er sammen med dem og deres kollegaer, vi kan bygge stærke fællesskaber op rundt omkring på arbejdspladserne til gavn for de mange.

Sammen er du stærkere.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem