English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

06. december 2017

Sikken voldsom trængsel og alarm

Midt i den voldsomme trængsel og alarm er der grund til at stoppe op og overveje, hvordan vi gør både arbejds- og familielivet mere roligt.

"Sikken voldsom trængsel og alarm". Sådan starter én af vores gamle julesange, som de fleste af os har kendt fra barnsben af. Det er én af de julesange, der har lidt mere tempo og fart på, præcis ligesom jeg synes, vores samfund og arbejdsmarked har det. 

Vi oplever i dag, at arbejdsmarkedet er i konstant forandring. Der kommer nye teknologiske muligheder, der fortrænger nogle af de arbejdspladser, vi i dag kender. Men der kommer også nye jobs til, og vi må sande, at livslang læring og konstant efter-/videreuddannelse er et must for at bevare sin markedsværdi og attraktion for nuværende og kommende jobs.

Men ét er, at vi hver især har en forpligtigelse til at lære nyt. Et andet er som menneske at kunne rumme de forandringer, der løbende sker.

Vi er som mennesker forskellige, og nogle adopterer hurtigt nye tiltag, mens andre skal have lidt længere tid til disse omstillinger. For nogle giver det, ikke at vide hvad der skal ske, en følelse af tabt kontrol og mistet overblik. Forskellige mennesker reagerer forskelligt på forandring.

Her skal vi alle blive bedre til at rumme og hjælpe hinanden med sådanne udfordringer. Hvordan takler I forandringer på jeres arbejdsplads? Er det noget, I taler om? Ved alle hvilke mål, I har på jeres arbejdsplads, og hvad I kan bidrage med for at fremtidssikre jeres job? Og hvordan får I alle med? Det er helt sikkert nogle spørgsmål, I med fordel kunne drøfte sammen med ledelsen for eksempel i Samarbejdsudvalget.

Ét er de forandringer, der løbende sker på arbejdsmarkedet. Noget helt andet er det tempo, det sker med. Jeg oplever, af samfundet som helhed køre i højeste gear, lige som mange af jer oplever det på jeres arbejdspladser. Jeg hører fra flere og flere, der føler sig pressede. Presset på arbejde - presset som menneske - presset som familie.

Jeg er ikke i tvivl om, at det gode arbejdsmiljø betyder utroligt meget for vores velbefindende på arbejdspladserne, ligesom det også vil have en afsmittende virkning på hjemmefronten. Derfor håber jeg også, der rundt omkring på de forskellige arbejdspladser drøftes, hvordan lige netop I på jeres arbejdsplads får et godt arbejdsmiljø. Sammen med Arbejdsmiljørepræsentanterne har I mulighed for til stadighed at forbedre jeres arbejdsmiljø, for vi ved jo alle, at vi skal være på arbejdsmarkedet i mange år, og hvorfor så ikke have det godt?

Selvom jeg startede med teksten til ”Sikken voldsom trængsel og alarm”, som jo passer meget godt til, hvordan december kan opleves af mange, så håber jeg, at I alle får tid. Tid til at stoppe op, tid til at være sammen, tid til at nyde, tid til at lytte, tid til at være nærværende og tid til at smile til jeres medmennesker. Jeg håber og ønsker for jer alle, at I må få en helt fantastisk jul og et godt og lykkebringende nytår sammen med alle jeres kære.

Glædelig jul

Handel

Hanne K. Mathiasen

Formand HK Handel

Sydjylland

Jeg har været valgt som formand for HK Handel Sydjylland siden 2008.

Jeg har 27 års erfaring indenfor detailbranchen, hvoraf de 2 års elevtid var i en mindre brugs, og de henved 25 år var i en Kvickly.

Så lang tid tilbage, jeg husker, har jeg været optaget af fairness over for mine medborgere. Selv som ganske ung i skoletiden var jeg ikke bleg for at tage mine kammerater i forsvar, hvis jeg oplevede uretfærdighed.

Mit arbejdsliv har også været præget af ordentlighed, retfærdighed og gensidig respekt. 

I mit virke som formand for HK Handel Sydjylland optager disse værdier mig stadig. Særligt er jeg optaget at de løn og arbejdsvilkår, de handelsansatte omfattes af via overenskomsterne. Det handler blandt andet om deres arbejdsmiljø, hvordan det omkringliggende samfund har indflydelse på arbejdspladserne og at sikre kvaliteten i uddannelserne. Det handler også om hvilke muligheder, efteruddannelse kan give de handelsansatte i et foranderligt arbejdsmarked, der til stadighed ændrer sig og giver nye beskæftigelsesmuligheder, mens andre forsvinder. 

I HK Handel arbejder vi ud fra den Organiserende tankegang, og her er de tillidsvalgte de vigtigste personer. For det er sammen med dem og deres kollegaer, vi kan bygge stærke fællesskaber op rundt omkring på arbejdspladserne til gavn for de mange.

Sammen er du stærkere.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem