En række partier gik til valg på at genoprette og investere i velfærden, og de er i gang med regeringsforhandlinger, som jeg hermed gerne vil give et HK-input til. Et input, der kunne blive en af nøglerne til øget velfærd:

For der skal gøres op med den manglende forståelse for, tiltro til og respekt for, at de administrative hænder og ressourcer spiller en vigtig rolle i det offentlige. Det er blevet for nemt at sende sparesignaler med en ensidig spare-hetz mod offentligt ansatte, når man tværtimod kunne argumentere for, at de netop er en del af forudsætningen for den optimering, der kunne øge velfærden ude hos borgerne.

 

Det er blevet for nemt at sende sparesignaler med en ensidig spare-hetz mod offentligt ansatte, når man tværtimod kunne argumentere for, at de netop er en del af forudsætningen for den optimering, der kunne øge velfærden ude hos borgerne. 

 

Hvis vi skal kunne imødekomme kravene fra politikerne på Christiansborg om at dokumentere, registrere og i det hele taget drive kommuner og regioner, så varetager HK’erne til dagligt på hver deres område sikringen af, at lovgivningen bliver overholdt. At der er et flow i hverdagen, også for en masse andre faggrupper, der arbejder omkring HK’erne og ude hos borgerne. Samtidig har HK’ere ofte selv de helt fremskudte, borgernære funktioner, hvor borgerne sætter stor pris på netop flow og effektivitet.

På TV ser vi kritik af pasningen af børn. Vi ser samme type udsendelser omkring pasningen – eller manglen på samme – af ældre på plejehjemmene. Hvordan er det kommet så vidt, at vi ikke tager os ordentligt af vores børn, unge og ældre?

Det er vi for eksempel ved at negligere værdien af de administrative medarbejdere, der ofte kitter tingene sammen og lader samfundet som helhed få mest ud af sine ressourcer. Derfor bør vi opprioritere disse vigtige administrative funktioner, i stedet for altid at lade dem holde for, når der skal spares en velfærdsmillion eller ti.

Et godt eller rettere skidt eksempel er Odense Kommune, hvor det under folketingsvalget røg lidt ud af mediebilledet, at der stadig er 100 ansatte, der om nogle måneder ikke længere skal møde ind på deres arbejde. Det betyder, at både kolleger, virksomheder og borgere kommer til at mangle den velkendte service. Det gælder også de faggrupper, der skal passe på vores børn og ældre.

Jeg forudser, at den slags besparelser vil give et umenneskeligt pres på de offentligt ansatte i både kommuner og regioner, og det vil samtidig kun gøre borger-frustrationerne og den indimellem hårde tone endnu hårdere.

 

Når vi sidder i samme båd, er det vigtigt, at alle ved, hvilke opgaver vi hver især skal udføre for at holde skruen lige i vandet. Ingen kan undværes, for så kæntrer båden.

 

Når vi sidder i samme båd, er det vigtigt, at alle ved, hvilke opgaver vi hver især skal udføre for at holde skruen lige i vandet. Ingen kan undværes, for så kæntrer båden. Det håber jeg, at de store rorgængere husker i deres regeringsforhandlinger, og at de her vil styrke de administrative medarbejdere og funktioner. Med tryghed i ansættelsen, og ved at lade alle arbejde effektivt med det, som de er bedst kvalificeret og uddannet til. Så kan velfærdsdanmark igen sætte kursen mod bedre tider og mere velfærd.