Jobcentrene og deres medarbejdere kritiseres for at sanktionere for lidt, sanktionere for meget, aktivere for meget eller for at henvise for lidt. Kritikken stritter i alle retninger. Der skydes kort sagt - som oftest på de sociale medier - fra øst og fra vest.

 

Jeg vil gerne i al fredsommelighed appellere til alle byrådskandidater om så at sige at gå efter bolden og ikke medarbejdere på jobcentrene. Vores medlemmer i beskæftigelsesindsatsen, der hver eneste morgen står op til en ny dag med en klar mission om at gøre en positiv forskel for borgere og virksomheder, udfører ganske loyalt nemlig præcist det, Christiansborgpolitikerne i detaljer har bedt dem om.

 

Det er naturligvis helt fair og rimeligt, at byrådskandidaterne debatterer kvaliteten af de kommunale ydelser herunder om vores kommunale jobcentermedarbejdere udfører deres arbejde tilfredsstillende. Som formand for HK Kommunal Midt, der organiserer hovedparten af de ansatte på jobcentrene her i vores område, ligger det mig imidlertid meget på sinde, at der holdes en nogenlunde anstændig tone, når der diskuteres beskæftigelsespolitik. Det er nemlig langt fra altid tilfældet.

 

Jeg vil gerne i al fredsommelighed appellere til alle byrådskandidater om så at sige at gå efter bolden og ikke medarbejdere på jobcentrene. Vores medlemmer i beskæftigelsesindsatsen, der hver eneste morgen står op til en ny dag med en klar mission om at gøre en positiv forskel for borgere og virksomheder, udfører ganske loyalt nemlig præcist det, Christiansborgpolitikerne i detaljer har bedt dem om. Og som kommunalbestyrelserne på Fyn og i Fredericia afstemmer efter lokale forhold.

 

Vores ansatte på jobcentrene gør det rent faktisk rigtig godt. Måling efter måling dokumenterer, at langt hovedparten af vores erhvervsliv og det store flertal af borgere i den grad kvitterer for jobcentrenes indsats.

 

Vores ansatte på jobcentrene gør det rent faktisk rigtig godt. Måling efter måling dokumenterer, at langt hovedparten af vores erhvervsliv og det store flertal af borgere i den grad kvitterer for jobcentrenes indsats. Med til billedet hører også, at medarbejderne i jobcentret servicerer en særdeles bred vifte af borgere - fra de ressourcestærke ledige, der alene mangler et job, til unge, rodløse mennesker, hvis opvækst har været alt andet end let. I dag varetager jobcentrene desuden væsentlige opgaver inden for fx handicap-, social- og integrationsområdet. Ofte er medarbejderen i jobcenteret den udsatte borgers primære indgang til det offentlige. Og alle skal de have individuel hjælp til uddannelse, job eller afklaring til pension.

 

Jeg håber derfor, at alle vores byrådskandidater på Fyn og i Fredericia her op til kommunalvalget den 16. november vil holde den gode tone, så vi kan få en nuanceret debat om beskæftigelsesindsatsen på et oplyst grundlag. Det skylder vi de borgere, der har brug for hjælp til at komme i job, til overhovedet at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller til at blive afklaret til andre ydelser. Det skylder vi de virksomheder, der har brug for arbejdskraft og gerne tager et socialt ansvar. Og det skylder vi de medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, der hver dag går på arbejde med en klar mission om at hjælpe borgere og virksomheder.


- Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt