Det koster på alle måder dyrt, når Odense Kommune på den ene side centraliserer, mens den på den anden side knopskyder med to nye forvaltninger.

 

 

Så skal jeg gerne gøre opmærksom på den: For det koster på alle måder dyrt, når Odense Kommune på den ene side centraliserer, mens den på den anden side knopskyder med to nye forvaltninger. Kommunen vil sandsynligvis henvise til, at den står på skuldrene af en administrationsanalyse, der er udført af et eksternt firma blandt medarbejderne i Odense Kommune. Analysen skulle blandt andet klarlægge den enkelte medarbejders opgaver.

Jeg vil dog tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved analysens validitet. For giver den et retvisende billede, når svarprocenten kun er 66%? I HK Kommunal Midt hører vi samtidig både fra tillidsrepræsentanterne og medlemmerne direkte, at analysens spørgsmål var af en sådan karakter, at det var vanskeligt at svare helt korrekt. Flere har endda givet udtryk for, at de sad med en tanke om, at hvis de svarede forkert, fordi spørgsmålet ikke var tydeligt nok, så risikerede de at blive vejet og fundet for let.

 

Arbejdsmiljøet bliver hurtigt påvirket, når medarbejderne går på arbejde med ondt i maven. Er man købt? Er man solgt?

 

Med andre ord har undersøgelsen bidraget til usikkerhed samt ekstrem utryghed i ansættelsen. Arbejdsmiljøet bliver hurtigt påvirket, når medarbejderne går på arbejde med ondt i maven. Er man købt? Er man solgt? Dette gælder også på ledelsesniveauet.

Resultatet er en forståelig bekymring for, at centraliseringen, der i sig selv kunne have nogle kvaliteter, blot vil medføre besparelser. For HK´erne føler, at de alt for ofte står for skud, når der skal findes penge til nye projekter og i dette tilfælde to nye forvaltninger.

Tager man de økonomiske briller på, kan man godt undre sig over, at man ikke netop beholder HK´erne i stedet for at beholde eller endda ansætte nye væsentligt dyrere faggrupper, som så alligevel sidder og laver HK-arbejde. Hvor er fornuften henne i det? Når alt kommer til alt, er det borgernes skattekroner, der bliver brugt på unødvendigt dyre løsninger.

Taberne bliver i sidste ende borgerne, fordi HK’erne spiller en rolle i at opretholde et højt serviceniveau ude hos netop borgerne. Den rolle bliver (endnu engang) undervurderet. Præcis som den blev det i forbindelse med kommunens besparelser i 2018/2019.

Jeg vil gerne opfordre Odense Kommune til, at de aktuelle planer omsættes med lidt mere respekt for og lydhørhed i forhold til medarbejderne. Der er brug for en ensrettet og gennemskuelig udførelse af planerne i samtlige forvaltninger. Der er brug for hyppig og løbende information til medarbejderne, der giver dem mere indsigt og især mere tryghed.

 

Jeg vil anbefale at tage HK’erne med på råd. De, og vi, har masser af input til, hvordan tingene kan organiseres bedst muligt – også fra et borgerperspektiv.

 

Jeg vil anbefale at tage HK’erne med på råd. De, og vi, har masser af input til, hvordan tingene kan organiseres bedst muligt – også fra et borgerperspektiv. Jeg håber dog, at dialogen vil være lidt mere gennemført end den noget hullede administrationsanalyse.

Husk samtidig på, at HK’ernes arbejdsliv stadig er præget af tidligere store besparelser – og af nye systemer, der ikke fungerer optimalt og igen stjæler opmærksomhed fra dem, det hele handler om: Borgerne i Odense Kommune.

Lige nu arbejder HK’erne i Odense Kommune med en sort sky hængende over hovedet og en knugende fornemmelse i maven. Jeg synes, at de fortjener langt bedre – og jeg håber, at ansvarlige politikere og ledere synes det samme, selvom det lige nu ikke virker sådan.

Pas nu godt på de nødvendige medarbejdere, så HK´erne fortsat kan bidrage til at sikre et højt serviceniveau for borgerne i Odense Kommune – og kan gøre det med velfortjent ro i maven.