Problemet her er ikke kun, at de overser, hvordan effektiv administration og dygtige HK’ere netop styrker andre faggrupper. Sikrer effektiv organisering af også andres arbejde. Sørger for den mest effektive udnyttelse af de kommunale ressourcer, når der er allermest brug for det.

Problemet med Ærø-grønthøsterens tur rundt i administrationen er, at besparelsen er så massiv, at den i høj grad vil kunne mærkes ude hos borgerne. De vil med den her besparelse stort set aldrig møde en HK’er, når de har brug for en service fra kommunen. Når de skal have pas, kørekort eller skal indhente attester i forbindelse med ansættelser til børn- og ungeområdet. Når der skal udstedes byggetilladelser. Ja, eller hvad med den helt overordnede sammenhængskraft, der sikrer den enkelte borger den rigtige gang igennem det kommunale system? Jeg formoder samtidig, at de mange andre faggrupper i kommunen også fremover gerne vil have løn udbetalt eller have deres IT vedligeholdt? Det er nemlig to andre HK-opgaver, der vil blive ramt af så hårde og ensidigt administrative besparelser.

Ærø Kommune burde måske prøve at lade de rette kompetencer udføre de rette opgaver. Dette kunne give andre faggrupper bedre mulighed for at udføre de opgaver, som de er uddannet til – og som de dermed er mere motiverede for. 

Der er i forvejen mange administrative opgaver, som i dag bliver løst af andre faggrupper, der ikke er uddannet til at løse disse opgaver. F.eks. tænker jeg på al den registrering, som SOSU-kollegerne står med. Det drejer sig også om vagtplanlægning samt bestilling af diverse midler til hjemmeplejen.

Ærø Kommune burde måske prøve at lade de rette kompetencer udføre de rette opgaver. Dette kunne give andre faggrupper bedre mulighed for at udføre de opgaver, som de er uddannet til – og som de dermed er mere motiverede for.

En ond cirkel, som jeg synes, at politikerne på Ærø skal forsøge at bryde med klogere besparelser, end der her er lagt op til. For de er ret ensidigt administrative og ganske ukloge.

Selvfølgelig skal vi spille med og se, hvor der kan trimmes og tilrettes i forhold til opgaver og ressourcer. For jeg er med på, at der skal spares penge, men det vil på sigt bare ikke give besparelser, hvis der pilles for mange administrative tandhjul ud af det kommunale servicemaskineri. For det vil på Ærø stort set nedlægge den borgernære service udført af menneske-medarbejdere.

Det gør det igen mindre attraktivt at bosætte sig eller starte virksomhed på Ærø, og så vil det betyde, at de ramte HK’ere skal finde indkomstgrundlag og blive skattebetalere andre steder. Dermed flytter der flere ressourcer ud af kommunen, og der bliver behov for flere besparelser… Hvad kalder man den slags? En ond cirkel, som jeg synes, at politikerne på Ærø skal forsøge at bryde med klogere besparelser, end der her er lagt op til. For de er ret ensidigt administrative og ganske ukloge. I holder kun maskinen (og den borger- og virksomhedsnære service) effektivt kørende, hvis alle tandhjul er der.