HK.dk logo

05. oktober 2017

Velfærd kræver administration

Administration er en uadskillelig del af velfærden og ikke en uudtømmelig kilde til besparelser.

Når vi 21. november går til stemmeurnerne for at vælge medlemmer til de nordjyske byråd og regionsrådet, skal vi dybest set tage stilling til, om vores nære velfærd skal udvikles eller afvikles. Flere partier har næsten pr tradition allerede trukket administrationskortet: De vil finansiere velfærd ved at spare på administration i kommuner og region.

Køb ikke myten om ’den overflødige administration!´ Den er uden hold i den virkelige kommunale eller regionale verden!

Det, vi kalder ’administration’ er en helt uadskillelig del af vores velfærd. Kan du for eksempel forestille dig, at der ikke er lægesekretærer til at forsyne patienterne på de nordjyske sygehuse med korrekte journaler og sikre deres vej gennem behandlingssystemet med rådgivning og sikker styring? Kan du forestille dig, at der ikke er medarbejdere til at udvikle og holde vores kommunale og regionale IT-systemer i gang; at der ikke er konsulenter til at give ledige relevant aktivering eller formidle arbejde; at der ingen ansatte er til at stille de sociale snydere til ansvar; at vi ikke har dygtige folk til at miljøtjekke vand, jord og luft; at der mangler ansatte til at give udsatte borgere hjælp og rådgivning; at der ikke er sagsbehandlere til at støtte og hjælpe udsatte familier – eller, at der mangler sagsbehandlere til at holde hånd i hanke med, hvordan skattekronerne bliver brugt og til at hente dækningsbidrag og ejendomsskatter hjem til kommunen? Behøver jeg at nævne, at alle disse funktioner bliver varetaget af medarbejdere, som vi kalder ’administrative’?

Det er også administrative medarbejdere, der sikrer, at andre ansatte i kommuner og i regioner får tid til deres kerneopgave. Det er en kendt sag, at pædagoger, lærere, læger og andre har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over den tid, de skulle bruge på børn, ældre og patienter. Hvis vi skal sikre en velfærd, hvor vi får mest muligt for skattekronerne, skal administrative opgaver varetages af mennesker, der er uddannet til det.

Effektiv administration betaler sig. Vi har vi desværre alt for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster samfundet dyrt. Tænk bare på SKAT, hvor omkring 4.000 medarbejdere gennem de seneste ti år er sparet væk, så vi nu sidder tilbage med en milliardregning. Den slags tåbeligheder skal vi undgå i fremtiden ved at sikre os et tilstrækkeligt antal administrative medarbejdere, der også kan afsløre snyd og hente millioner af kroner hjem til vores fælles kasser.

Derfor: Stol ikke på politikere, der betragter ’administration’ som en tilsyneladende uudtømmelig kilde til besparelse. Hvis vi skal forbedre, forny og modernisere vores velfærd, så den i langt højere grad kan bidrage til at skabe vækst og velstand i Nordjylland, går det ikke uden effektiv administration.


Katharina Hauge Antonsen

Katharina Hauge Antonsen

Formand for HK Kommunal Nordjylland

Jeg er formand for HK-ansatte i de nordjyske kommuner og regionen. I denne blog vil jeg kommentere vilkår for kommuner og regioner, der påvirker ansattes arbejdsliv og jeg vil skrive om hvordan vi skaber gode arbejdsliv og jobs med faglig udvikling og trivsel.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem