HK.dk logo

01. maj 2017

1. maj 2017

Kirsten Estrup Madsen

Jeg holdt holdt i år 1. maj-tale i Jammerbugt Kommune. Var du ikke blandt de heldige, de var til stede, kan du læse hele min tale her:

Har I det godt?

Det håber jeg. For det skal I have!

At have det godt er essensen af dét, 1. maj står for: Sammenhold om at skabe gode rammer for et godt liv for arbejdende mennesker. Vi skal have det godt – hele livet.

Dagens glade budskab er, at der bliver længere og længere tid, vi skal have det godt i. Vi lever nemlig længere og længere.

En gennemsnitlig 60-årig kan i dag regne med at komme til også at fejre sin 83 års fødselsdag.

Hvor er det dejligt!

Så kan vi jo se frem til et langt, aktivt otium… eller hvad?

For regeringen er stigningen i levealderen et argument for at sætte pensionsalderen yderligere op – endnu hurtigere, end det ellers blev vedtaget i Velfærdsreformen fra 2006, da et flertal i Folketinget blev enige om at sætte pensionsalderen op til 67 år fra 2027.

Det var imidlertid ikke nok, mente politikerne så senere!

Allerede i 2011 vedtog Folketinget Tilbagetrækningsreformen, der hævede pensionsalderen til 67 år allerede fra 2022. Det tog de så op igen i 2015, hvor pensionsalderen blev hævet til 68 år fra 2030 og det er vedtaget, at pensionsalderen hæves i takt med stigningen i levealderen.

Med de regler, der gælder i dag, kan en dansker i 2040 først forvente at kunne gå på pension som 70-årig.

Danmark sætter rekord i sen pensionsalder. Og det skyldes ikke, at danskerne lever længere, end alle andre. Vores levealder er desværre ikke noget at prale af!

Blandt de 28 lande i EU ligger Danmark blot på en 17. plads i gennemsnitlig levealder.

Og nu er den så gal igen.

V-LA-K-regeringen vil have, at vi skal blive endnu længere på arbejdsmarkedet!

Statsministeren har bebudet, at pensionsalderen igen skal hæves med et halvt år.

Det er ikke i orden!

Det er ikke nødvendigt!

- Og hvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står fast, kommer det heldigvis heller ikke til at ske.

 

Derfor appellerer vi – på denne 1. maj-dag – til partierne om at stå fast. Vi har jo desværre før set Dansk Folkeparti være til salg for en grænsebom eller endnu en flygtningestramning. Husk blot på, at det var Dansk Folkeparti, der de facto afskaffede efterlønsordningen trods løfter om det modsatte.

I dag siger vi – med et flertal af danskerne bag os: Stå fast! Hæv ikke pensionsalderen!

Et af argumenterne for at forhøje pensionsalderen er, at udbuddet af arbejdskraft skal øges. Om det er nødvendigt, er økonomerne helt uenige om. Det økonomiske Råd – de såkaldte vismænd – anbefaler regeringen at flytte sit fokus til uddannelse og opkvalificering.

Virksomhedernes interesse for seniorerne er jo heller ikke noget at prale af!

Efter at Venstre og de andre borgerlige partier halverede dagpenge-perioden, har mange ledige seniorer mistet – eller har udsigt til at miste – retten til dagpenge. De kunne ikke finde job, og mange er reddet af de seniorjobs, som kommunerne nu så gerne vil afskaffe.

”Det grå guld” er ikke en mangelvare på det danske arbejdsmarked. Virkeligheden er, at seniorer, der mister jobbet, har ualmindelig svært ved at komme tilbage i job. I HK oplever vi, hvor svært det er for ledige medlemmer over 50 år at komme i arbejde. Virksomhederne står bare ikke i kø for at ansætte ældre - og slet ikke for at opkvalificere dem.

Risikoen for at blive langtidsledig stiger med alderen. Sådan er virkeligheden!

Kan man tro, at det skulle ændre sig, hvis regeringen får held til igen at hæve tilbagetrækningsalderen? Næppe!

Det hænger jo ikke sammen:

På den ene side ender langtidsledige seniorer på seniorjob, fordi de ikke kan få job – og på den anden vil regeringen at hæve pensionsalderen, fordi seniorerne skal blive længere på arbejdsmarkedet!

Kan I se logikken?

Seniorerne er reduceret til tal i et regneark uden forbindelse til virkelighedens arbejdsmarked!

Det er slet ikke nødvendigt at hæve pensionsalderen for at få seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet. Det handler om at skabe arbejdsforhold, der svarer til seniorernes behov for f.eks. kortere arbejdstid og i det hele taget om at skabe et godt arbejdsmiljø.

Allerede i dag er omkring hver femte af de faglærte mellem 65 år og 69 år stadig på arbejdsmarkedet. Hvis virksomhederne tilbyder seniorerne ordentlige løn- og arbejdsforhold, seniorordninger og gode relationer til kollegerne er det let at fastholde endnu flere på arbejdsmarkedet.

Men virkeligheden er jo desværre, at rigtig mange med hårdt og nedslidende arbejde har svært ved at holde sig på arbejdsmarkedet. Spørg NNF’erne ved slagtelinjerne! Spørg 3F’erne på fabrikkerne og på byggepladserne!

Mange HK’ere har problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress, når de skal leve op til evindelige omstillinger, nye krav og skiftende forventninger i jobbet. Mange lider også under skiftende arbejdstider og natarbejde. Det tærer og gør udsigten til at skulle arbejde til 70-års-alderen ubærlig.

En undersøgelse fra LO viser da også, at 4 ud af 10 LO-medlemmer ikke mener, at de kan blive i deres nuværende job indtil pensionsalderen på grund af nedslidning og fysisk belastning.

Der findes mennesker i det her land, som må tage smertestillende medicin om morgenen bare for at kunne  stå op og komme på arbejde.

En højere pensionsalder vil øge uligheden!

 

Der er allerede stor ulighed i både dødelighed og helbred blandt forskellige faggrupper. Ufaglærte dør tidligere end højtuddannede. Og hvis man i forvejen har arbejde, der nedbryder helbredet, og tvinges til at blive længere på arbejde, så vil uligheden i helbred og dødelighed stige. Det er åbenlyst!

Også mennesker, der har knoklet livet igennem og bidraget til samfundets rigdom, skal have mulighed for at trække sig tilbage, mens helbredet stadig er til et godt og aktivt liv i den tredje alder. Det er ret og rimeligt! Den ret skal ikke være forbeholdt direktører med fede pensionskonti!

Noget andet handler om ordentlighed!

Er det ordentligt, at man ikke kan stole på, at politiske beslutninger holder?

Er det ordentligt, at pensionsalderen blæser rundt efter de skiftende politiske vinde?

Er det ordentligt, at seniorer på arbejdsmarkedet bliver utrygge og mister tilliden til, at de kan planlægge deres tilbagetrækning og tilværelsen som seniorer?

Selvfølgelig ikke!

Sådan kan man anstændigvis ikke behandle mennesker, fordi det skal passe ind i en politisk prioritering, der hellere vil have skattelettelser end velfærd!

Velfærd – og dermed pensionsalder – handler om politisk prioritering og en retfærdig fordeling af samfundets værdier.

Derfor er regeringens politik – også – ældre-fjendsk!

På denne 1. maj-dag siger vi til regeringen og dens støtter:

Brug kræfterne på at skabe jobs til unge!

Brug kræfterne på at skabe gode rammer for uddannelse og opkvalificering!

HOLD FINGRENE VÆK FRA PENSIONSALDEREN! 

Kirsten Estrup Madsen - HK fagforening

Kirsten Estrup Madsen

Afdelingsformand

HK Nordjylland

Jeg er valgt af HK Nordjyllands medlemmer som afdelingsformand. Min baggrund er mange år på det private arbejdsmarked med forskellige tillidshvervsposter igennem årene. På min blog vil du kunne læse om de sager jeg brænder for.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem