Mere i lønningsposen er et gennemgående tema, når jeg taler med HK Handels medlemmer om jeres ønsker til de overenskomster, vi i øjeblikket forhandler om. Og jeg forstår det godt. Alt lige fra benzin til smør og el er blevet dyrere, og helt almindelige menneskers løn har ikke fået et tilsvarende nøk opad.

Desværre er de arbejdsgivere, der også sidder med ved forhandlingsbordet, både påholdende og fulde af gode undskyldninger. Tiderne er ikke til store lønstigninger, siger de, og det er ikke nogen hemmelighed, at forhandlingerne er meget svære. Men det betyder ikke, at du som medlem af HK Handel helt skal afskrive dig en lønstigning. Tværtimod. Men du skal selv på banen og kræve en lønsamtale med din arbejdsgiver.

Det er nemlig sådan, lønnen inden for vores – og mange andres – fag er bygget op. Som fagforening forhandler vi fx på butiksområdet en minimalløn, man som minimum skal have for at passe sit arbejde. Men din egen løn, den skal du selv forhandle. Den må bare ikke være lavere en minimallønnen. Din løn skal afspejle dine personlige kompetencer og din arbejdsindsats. Det kan for eksempel være, at du er ansvarlig for at oplære nye kolleger, er kreativ og hele tiden udvikler jeres arbejdsplads eller produkter, at du er serviceminded, giver dine kunder en god betjening, tager ansvar, eller at du er den, som sørger for, at I når et fastsat omsætningsmål.

Læs også: Sådan bliver din løn fastsat

Uanset hvordan du yder en særlig indsats eller byder ind med dine særlige kvalifikationer, giver det dig gode forhandlingskort på hånden over for chefen. Og det skal du selvfølgelig udnytte. Bed din arbejdsgiver om en lønsamtale og gør det klart, hvorfor du mener, at du skal have mere i løn. Det er hverken farligt eller upassende i en krisetid. Du har faktisk ret til at få mindst en årlig lønsamtale, hvis du beder om den, takket være din overenskomst. Vores tal viser, at omkring 2 ud af 3 medlemmer, der gør brug af den ret, får et konkret resultat med sig derfra. Og selv dem, der ikke går fra samtalen med et resultat, de får det nemmere til de efterfølgende samtaler. Din løn skal vedligeholdes, så husk at bede om samtalen hvert år.

Jeg lover at gå både såvel velforberedt som kampberedt ind til overenskomstforhandlingerne. Jeg håber, at du vil gøre det samme til din lønsamtale – for din egen skyld.

Læs også: Sådan får du en højere løn