Kunstig intelligens og algoritmer er ikke længere fremmedord for mange af os, men fænomener, vi er nødt til at forholde os til. For uanset om vi kan lide det eller ej, bliver de en del af mange arbejdspladser.

Det kan man for eksempel se i den øgede brug af algoritmeledelse. En algoritme er den opskrift, en computer bruger, når den skal beregne noget – for eksempel når man får udstukket en rute i Google Maps. I algoritmeledelse kan chefen bl.a. bruge algoritmerne til at evaluere eller overvåge medarbejdere, planlægge opgaver eller fyre og ansætte.

Ny podcast: Bliv klogere på kunstig intelligens

Du kan blive meget klogere på, hvordan kunstig intelligens og algoritmeledelse påvirker dig i HK Handels nye podcast "Er din chef en robot?". Læs mere om den her.


Det rejser en række problemstillinger. For algoritmer kan sagtens indeholde fejl eller træffe dårlige beslutninger. Hvis algoritmen for eksempel mener, at man kan fylde varer op på 30 minutter, men det i realiteten tager 45 minutter, så kan det medføre stress og dårligt arbejdsmiljø, hvis det er algoritmen, som sætter rammerne for opgaven. Og i modsætning til en chef af kød og blod, kan man ikke diskutere med en algoritme.

I USA er algoritmeledelse allerede udbredt, og Amazon-kædens lagre er et grelt eksempel på, hvor slemt det kan udvikle sig. Her styrer algoritmerne arbejdet i så høj grad, at mange ansatte aldrig når at tale med en leder. De bliver straffet for forsinkelser af en algoritme, som konstant holder øje med deres effektivitet, og der er sågar eksempler på, at algoritmen har fyret medarbejdere uden at give dem en forklaring.

Der skal vi aldrig hen i Danmark, hvis det står til mig. For mig er det helt afgørende, at vi kan holde arbejdsgiverne ansvarlige for deres måde at bruge algoritmeledelse på. En arbejdsgiver må aldrig kunne fralægge sig ansvaret for en beslutning truffet af en computer. Derfor er vi nødt til at kunne kigge dem i kortene, og medarbejdere og tillidsvalgte bør altid kunne få oplysninger om, hvordan algoritmer bliver brugt ledelsesmæssigt.