Jeg bliver tit spurgt om, hvad det kræver at være tillidsrepræsentant. Svaret er både komplekst og lige til. Hvis vi tager den lange definition, er en tillidsrepræsentant kollegernes talerør, deres lønforhandler, bisidder, forhandler og formidler samt garanten for, at overenskomsten bliver overholdt lokalt. Men hvis vi tager den helt korte version, er det – som navnet antyder – en person, man kan have tillid til. Tillid til, at hun eller han vil tale ens sag over for arbejdsgiveren.

Uden dygtige tillidsrepræsentanter ville det danske samfund se helt anderledes ud. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er i høj grad tillidsrepræsentanternes skyld, at arbejdstagere har en stemme over for arbejdsgiverne. Det er tillidsrepræsentanterne, der går forrest i kampen for at sikre almindelige mennesker både en ordentlig løn, de kan leve af, og vilkår, man har lyst til at arbejde under.
I dette og kommende nyhedsbreve sætter vi fokus på vores dygtige tillidsrepræsentanter. Det gør vi, fordi vi ikke ville have den styrke, vi har, hvis ikke vi havde dygtige tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret fik vores tillidsrepræsentanter en række nye redskaber til at forbedre deres kollegers arbejdsliv. De fik bl.a. nye muligheder for at forhandle løn lokalt for kollegerne og for at få indsigt i virksomhedernes økonomi, som giver bedre muligheder for at kræve mere i løn. De muligheder skal vi nu have omsat til konkrete resultater, og i HK Handel vil vi derfor gøre alt, hvad vi kan for at uddanne vores tillidsrepræsentanter til dette.

For tillidsrepræsentanterne er – sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne – rygraden ude på arbejdspladserne, i vores fagforening og i arbejdet med at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for HK Handels medlemmer.

Tak til alle jer tillidsrepræsentanter, som kæmper for jeres kolleger hver dag. Som slider og slæber for at give almindelige mennesker indflydelse på deres arbejde. I gør en forskel. Læs fx om, hvordan månedens TR Ole Byvard har skaffet sine kollegaer mere i løn gennem en god lokalaftale.

Har du en tillidsrepræsentant, som du sætter stor pris på, og som gør en stor indsats for dig og dine kolleger? Så vil vi gerne høre fra dig. Send en mail til William Leerbeck Meyer på william.leerbeck.meyer@hk.dk