HK.dk logo

26. januar 2015

God ide at finde en afløser for LO

LO’s kommende formand bør være parat til at se på en ny overordnet struktur for fagbevægelsen.

Forbundssektor-formand i HK Privat, Simon Tøgern, har i dagens udgave af Politiken skrevet en kronik, hvor han slår til lyd for en ny hovedorganisation.
Jeg vil gerne bakke op om det ønske. 

Vi skal til efteråret vælge en afløser for LO-formand Harald Børsting, som til den tid trækker sig tilbage på grund af alder.
Det nyvalg skal vi bruge til at få diskuteret hvilken struktur, vi ønsker fremover mellem LO, FTF og AC.
Det siger sig selv, at LO-forbundene ikke kan vedtage en struktur, som omfatter FTF og AC. Men vi kan sætte en debat i gang, som inden for den kommende LO-kongresperiode kan munde ud i nogle realistiske bud på, hvordan arbejdet kan organiseres fremover.

Nødt til at se på ny struktur
Hvis vi i fagbevægelsen ønsker at fastholde og måske udbygge vores indflydelse på samfundsudviklingen i Danmark, er vi nødt til at se på en ny struktur i vores overordnede interessevaretagelse i fagbevægelsen.
Vi må forholde os til, at fordelingen af forskellige lønmodtagergrupper har ændret sig hen over tid.
Vi bliver nødt til at acceptere, at de fleste LO-fagforeninger efterhånden er så store, at de løfter mange af de opgaver, som tidligere var LO-opgaver.
Vi skal også have en hovedorganisation, der har kraft til at komme med de rigtige indspark omkring vores uddannelser på alle niveauer. 

Derfor synes jeg, vi skal bakke op om en formandskandidat, der vil være med til at undersøge hvilke muligheder, der er for en fremtidig hovedorganisation i Danmark.
Hvad det skal ende med, kan vi ikke vide. Men vi skal fastholde vores visioner for et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle, hvor uddannelserne matcher kravene på arbejdsmarkedet, og hvor tryghed indgår som en fast del af alt, hvad vi foretager os.   

Politik

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem