HK.dk logo

26. juni 2015

Rask - men ikke rask nok til dagpenge

Reglerne for sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge hænger ikke sammen, og det er urimeligt over for en udsat gruppe. Vores forskellige regler og systemer bør tale samme sprog.

 

Vi har i Danmark været gode til at lave systemer og regler.
Det skal til og er i mange sammenhænge nødvendigt for at sikre en rimelig ensartet behandling af alle.  

Det ulykkelige er så bare, at mange urimeligheder opstår, når vores forskellige regler og systemer ikke harmonerer med hinanden.
Vi oplever et stigende misforhold mellem vores dagpengelovgivning og den sociale lovgivning og måske specielt i tolkningen af disse regler.  

 

Rask til 25 timers arbejde om ugen - eller til 30 timer?
En borger i Danmark skal være rask og kunne påtage sig et arbejde af minimum 30 timers varighed pr. uge for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.
Men samme borger kan blive raskmeldt fra kommunen, hvis et afklaringsforløb godtgør, at man kan arbejde i 25 timer. Borgeren mister sine sygedagpenge, mens vi fra a-kassen ikke må udbetale arbejdsløshedsdagpenge, fordi rådighedskravene ikke opfyldes.  

Jeg synes ikke, vi skal anfægte a-kassesystemet.
Men jeg synes, man bør kigge på, at reglerne for sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge ikke hænger sammen.
Det er ikke rimeligt over for en udsat gruppe i vores samfund.

 

Sygdom Dagpenge

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem