HK.dk logo

14. august 2015

Hvad blev der af flexicurity?

Dagpengekommissionens lækkede forslag tegner ikke godt for lønmodtagerne: Lavere dagpengeydelser er ikke acceptabelt. Efterhånden består flexicurity-systemet kun af fleksibilitet, og ikke sikkerhed.

 

Endnu engang har vi oplevet, at rapporter fra kommissioner er blevet lækket før tid.
Denne gang var det dagpengekommissionens forslag, der blev lækket, og hvorfor mon? Det kan jo ikke være et uheld, når en sådan rapport ”tilfældigt” lander hos en journalist på en af de landsdækkende aviser.

Det må være for at få nogle forhåndsmeldinger fra ministre eller måske for at komme de værste kritikere i forkøbet. Jeg ved det ikke, men forslagene er i alle tilfælde uspiselige for os i fagbevægelsen. Vi kan ikke acceptere lavere ydelser til vores ledige kolleger. Ydelserne bør tværtimod hæves.

Forslagene er blot det seneste eksempel på flere års udhuling af dagpengesystemet, og det får mig til at spørge: Hvor blev flexicurity af? Ordet er en sammenskrivning af flexibility og security. Vi lønmodtagere skal være fleksible, vi skal finde os i, at det er nemt at hyre og fyre i Danmark. Til gengæld tilbydes vi en rimelig grad af sikkerhed (security) for et eksistensgrundlag via vores a-kasse.

Ikke kun lønmodtagerne skal betale
Denne model er de tre parter på arbejdsmarkedet blevet enige om. Den model har tjent det danske samfund flot i over 100 år, men hvis vi skal synes, det er en god model i fremtiden, skal de to andre parter, arbejdsgiverne og staten, også yde noget. Det kan ikke kun være lønmodtagerne, der skal betale, og hvis forslagene fra dagpengekommissionen går igennem, bliver dagpengesystemet næsten selvfinansierende.

Vi fra fagbevægelsen må insistere på, at arbejdsløshedsforsikringen igen opfattes som en del af den danske model, altså at alle tre parter yder noget til systemet.

Alternativt kan vi jo blive tvunget til at undersøge, hvad vores eget forsikringsselskab, Alka, kan tilbyde en dagpengeordning til, og så kan vi bruge al vores kraft og energi på at få skabt større sikkerhed i ansættelsesforholdet.

Det vil undergrave vores arbejdsmarkedsmodel, som vi alle er enige om, har været en stor fordel for hele det danske samfund. Men skal vi fortsat bakke op om flexicurity-systemet, skal der mere rimelighed ind for vore ledige kolleger.

Politik Dagpenge

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem