HK.dk logo

20. august 2015

Karakterkrav: Hold fanen højt på erhvervsuddannelserne

Reformen på erhvervsuddannelses-området er under beskydning efter kun 3 uger. Nogle mener, at karakterkravet er en hindring for de unge. Men meningen var netop at hæve uddannelsens anseelse. Så sænk ikke ambitionsniveauet.

 

Reformen på erhvervsuddannelsesområdet har kun virket i 3 uger, men allerede nu kommer de første indlæg i aviserne om, at vi bør kigge på optagelseskriterier med mere.

For mig er det bemærkelsesværdigt, at man allerede nu kommer med advarsler om, at et karakterkrav på 2 virker bremsende på nogle unges mulighed for at få en faglig uddannelse. Et 2-tal er et udtryk for ”den tilstrækkelige præstation”, som der står i bekendtgørelsen. Det er det samme som et 6-tal efter den gamle skala. For langt de fleste er det ikke en høj og uopnåelig karakter, men et udtryk for, at eleven har suget en acceptabel mængde viden til sig, samtidig med at der plads til forbedring.

Det var vel også intentionen med reformen? Der var et ønske om at hæve erhvervsuddannelsernes anseelse blandt de unge og deres forældre. Der var et ønske om at tydeliggøre, at en erhvervsuddannelse kræver, at man kan noget dansk og matematik. Og der var et ønske om at stille nogle tydelige krav til de unge, så de har noget at stræbe efter.

Nu oplever vi, at enkelte unge ikke opfylder kravene og eventuelt skal tage nogle suppleringskurser for at kunne komme på erhvervsskolen. Men det vidste vi da godt, da reformen blev vedtaget. Jeg synes, vi skal holde øje med udviklingen, men ikke sænke ambitionsniveauet. Det vil ikke være til glæde for nogen.

Promovering af mesterlære giver ikke mening
Derfor ærgrer det mig, at vores minister på området, Ellen Trane Nørby, har meldt ud, at mesterlæreordningen burde bruges mere. Mesterlære stiller ikke krav om karakterer, men er en ordning, hvor der indgås en aftale mellem en mester og et ungt menneske om et uddannelsesforløb, fuldstændig som i ”de gode gamle dage”. Ordningen bruges i dag af cirka 3% af de indgåede læreforhold. 

Når vi er enige om, at der bør være et højt niveau i uddannelserne, så giver det ikke mening at promovere en ordning - nemlig mesterlæren - som ikke forudsætter det nødvendige niveau.

 

Uddannelse

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem