HK.dk logo

20. maj 2016

”Vækst” er et gammeldags og menneskefjendsk begreb

Vækst er menneskefjendsk

Vi har brug for en ny måde at måle, om vores samfund går fremad. Et nyt vækstbegreb bør indtænke livskvalitet og bæredygtighed. Lad os tale om ”livsvækst” i stedet for bare vækst.

Vores regering og ledende økonomer efterspørger vækst.
Hvis vi ikke får vækst, vil Danmark sakke bagud, og det vil ødelægge livskvaliteten for os alle – påstår de.
Men jeg synes, vi har brug for at diskutere, hvad vækst egentlig er. 

Når finansministeren og Danske Banks cheføkonom taler om vækst, mener de ”økonomisk vækst”. Altså en forøgelse af samfundets produktion og indkomst.
Men dermed er vækst også lig med øget forbrug generelt. Og så synes jeg, at vi har et problem. 

Vi kan ikke få en ekstra jordklode eller et nyt helbred
At der er nogle i vores land, som har for lidt – alt for lidt – er jeg ikke i tvivl om.
Men flertallet af os forbruger mere, end kloden generelt kan holde til. Hvis alle mennesker i verden skal op på vores forbrug, skal vi bruge mere end én jordklode for at få det til at løbe rundt. 

Så det går ud over hele menneskeheden, hvis vi kun tænker vækst som et udtryk for øget forbrug. Vi har brug for en ny måde at tænke på. 
Vækst kan for mig også være bedre livskvalitet og mindre stresset hverdag. Måske kan vi indrette os sådan, at det giver mere værdi for flere uden at udfordre vores ressourcer yderligere? 
Lige nu oplever vi en voldsom stigning i antallet af stress-sygemeldte danskere. Jeg er sikker på, at de hellere ville have haft lavere økonomisk vækst, hvis det så havde betydet, at de ikke havde fået stress. Det gælder nok også for dem, som har fået astma eller andre kroniske sygdomme af deres arbejde, sådan som vi netop nu hører om fra vindmølleindustrien. 

Og vi ved det jo godt: De penge, vi tjener via økonomisk vækst, kan ikke bruges til at købe en ekstra jordklode eller et nyt helbred.

”Livsvækst” i stedet for bare vækst
Ugebrevet Mandag Morgen har udgivet en undersøgelse af, hvordan en udvalgt skare inden for såvel den privat som den offentlige sektor ser på begrebet vækst. Sammenfattende var 4 ud af 5 enige om, at vi trænger til en definition af vækstbegrebet. ”Vi kan jo alligevel ikke vokse med 2-3 procent i al evighed”, som en af bidragsyderne udtrykker det.

Lad os opfinde et nyt begreb, som kan erstatte den klassiske opfattelse af vækst. Et begreb og en opfattelse, hvor vi ikke kun måler produktion, men også livskvalitet og bæredygtighed, når vi skal registrere, om vores samfund bevæger sig fremad.
Vi kunne jo kalde det ”livsvækst”.


Stress Arbejdsmiljø Politik

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem