HK.dk logo

23. september 2015

Pres ikke syge tilbage på job

Kvinde, der sidder foroverbøjet og holder sig om nakken, der er rød. (Foto: Colourbox)

En undersøgelse viser, at mange privatansatte midtjyder føler sig presset tilbage på arbejdet af deres arbejdsgiver i forbindelse med en sygemelding. Men det er at skyde sig selv i foden at presse syge på arbejde.

Du er ikke alene, hvis du har følt dig presset til at tage på arbejde, selv om du var syg.

En spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 1.100 medlemmer af HK Privat, som Epinion har lavet, viser, at omtrent en femtedel har oplevet, at deres arbejdsgiver pressede dem tilbage på arbejde, mens de var sygemeldt. 

I alt 16 procent af de privatansatte HK’ere i Midtjylland, som deltog i undersøgelsen, har følt sig presset tilbage på arbejdet, selv om de ikke var klar.

Også mange har i forbindelse med en sygemelding oplevet, at deres arbejdsgiver har spurgt dem, hvad de fejlede.

Hele 33 procent svarende til hver tredje af de adspurgte privatansatte HK’ere i Midtjylland har været ude for, at arbejdsgiveren har spurgt, hvad de fejlede. Og det er ikke ok. Din chef må nemlig ikke spørge, hvad du fejler.

Chefen må gerne ringe til dig, når du har meldt dig syg. Det kan af hensyn til virksomhedens drift være nødvendigt at vide, hvornår du er klar igen, og chefen kan have en interesse i, om arbejdspladsen kan gøre noget for at hjælpe dig tilbage. Chefen kan i den forbindelse forlange en såkaldt mulighedserklæring. Men det er i strid med loven, hvis din arbejdsgiver spørger, hvad du fejler.

Når du er syg på en måde, hvor du ikke kan varetage dit arbejde, har du det, som bliver kaldt lovligt forfald. Det betyder, at du har ret til at blive hjemme fra arbejde. Din chef må derfor ikke presse dig til at komme på arbejde alligevel.

Omvendt har du pligt til at stille den arbejdskraft, du har, til rådighed. Hvis du som eksempelvis lagerarbejder har rygproblemer, kan du måske lave noget skånsomt lagerarbejde. Men du har ikke pligt til at påtage dig arbejde, som falder uden for din stillingsbetegnelse. Din chef kan altså ikke tvinge dig til at lave noget, du ikke er ansat til.

Hvis chefen forsøger at presse dig tilbage på arbejde, når du er sygemeldt, skyder han eller hun sig faktisk i foden. Det burde nemlig være logisk - ikke mindst for ledere - at ingen skal presses på arbejde, når de er syge. Det tager længere tid, før medarbejderne bliver raske, hvis de bliver hundset på arbejde, før de er friske. Samtidig giver det en stor risiko for, at de smitter kollegerne.

Lederen signalerer også helt tydeligt med sin handling, at han eller hun er ligeglad med de ansattes helbred. Det er gift for arbejdsmiljøet og i sidste ende også for virksomhedens bundlinje. 

Derfor – føler du dig presset tilbage på job, selv om du er syg, så tag det op med din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. 

Hvis du ikke har en repræsentant på virksomheden, kan du ringe til HK MidtVest og få hjælp.
Arbejdsmiljø Sygdom
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Afdelingsformand

HK MidtVest

Jeg er afdelingsformand for HK MidtVest, lokalafdeling af HK i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop disse medlemsgruppers arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem