HK.dk logo

04. januar 2016

Er du robust eller er din arbejdsplads?

Stærk mand med supermandkappe på.

Arbejdsgiverne efterlyser i stigende grad robuste medarbejdere i stillingsannoncerne. Men er robusthed et særligt persontræk, man som medarbejder skal skaffe sig, eller handler det i virkeligheden om, at arbejdsgiverne skal skabe gode arbejdspladser?

Det spørgsmål har vi i bestyrelsen for HK Privat MidtVest haft til debat. Bestyrelsen består af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer, som interesserer sig for, hvordan HK-medlemmernes vilkår er ude på arbejdspladserne.

Baggrunden for debatten er, at Ugebrevet A4 har allieret sig med landets største job-søgemaskine Jobindex, som har set på sprogbrugen i stillingsopslagene. En ny tendens er, at begreberne ”robust” og ”solid” er hastigt på vej frem i arbejdsgivernes bevidsthed og nu optræder i henholdsvis fem og ni procent af jobopslagene.

Dertil kommer, at man i patient- og pårørendeforeningerne Sind og Bedre Psykiatri oplever, at tidligere psykisk syge får nej til at blive politibetjente, brandmænd eller piloter, selv om de er erklæret raske. Noget, der har fået sundhedsminister Sophie Løhde til at udtale, at nogle job stiller store krav til medarbejderne og kræver en vis psykisk robusthed.

Men hvad er en robust medarbejder? Er det, når du aldrig er syg? Passer dit job perfekt hver eneste dag? Siger ja til alle nye opgaver? Er omstillingsparat eller aldrig siger nej til overarbejde?

Når vi i HK Privat MidtVest får henvendelser fra medlemmer med ondt i arbejdslivet - det være sig både medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter - så siger de: Vi er pressede på arbejdsopgaver, tid og skal være mere og mere fleksible, hvilket giver en stresset arbejdsdag. Og det betyder, at arbejdsmiljøet - specielt det psykiske - bliver dårligt.

Undersøgelser viser, at jo bedre arbejdsmiljøet er på arbejdspladserne, jo bedre trives medarbejderne. Og trives de, yder de mere, hvilket giver en bedre bundlinje på virksomhedernes regnskab, og hvem er ikke interesseret i det?

Eva Hertz, klinisk psykolog og direktør i Center for Mental Robusthed (her tilbyder man programmer til virksomheder, der vil lære medarbejderne at træne og bevare deres mentale robusthed) siger, at mental robusthed hos en medarbejderstab hænger sammen med god ledelse, fornuftige arbejdsgange og kollegial støtte. Robusthed er ikke et særligt persontræk, man kan skaffe sig, og heller ikke noget, man lige kan fikse hos medarbejderne.

Derfor er det HK Privat MidtVests nytårsønske, at arbejdsgiverne vil gøre noget, som bevirker, at medarbejderne kan blive mere robuste. Altså skabe de rammer på arbejdspladserne, der gør, at alle kan og vil yde deres allerbedste til glæde og gavn for både arbejdsgivere og medarbejdere - altså skabe god ledelse, fornuftige arbejdsgange og kollegial støtte - og i HK står vi gerne klar med vejledning og rådgivning.
Arbejdsmarked Arbejdsmiljø HK-medlemmer Ansættelse
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Afdelingsformand

HK MidtVest

Jeg er afdelingsformand for HK MidtVest, lokalafdeling af HK i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop disse medlemsgruppers arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem