HK.dk logo

10. oktober 2016

Stress er ikke den enkeltes ansvar

Computertastatur med no stress knap.

Det er ikke dit ansvar, hvis du går ned med stress. Det er arbejdspladsens. Frem for kun at fokusere på at hjælpe den stressramte bør arbejdspladsen se på, hvad der er årsagen til stressbelastningen, og gå i gang med en kollektiv forebyggelsesindsats.

En spørgeskemaundersøgelse fra fagforeningen HK Privat viser, at der på to ud af tre arbejdspladser har været sygemeldinger på grund af stress i løbet af de seneste to år. Og der bliver ikke gjort nok for at slå ned på årsagen til stress på arbejdspladsen, svarer fire ud af ti HK-medlemmer i undersøgelsen.

42 procent af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at den stressramte får hjælp, men der bliver ikke taget hånd om årsagerne til stressbelastningen.

Otte procent svarer, at "der hverken bliver taget hånd om den stressramte eller årsagerne til stressbelastningen". Kun 37 procent svarer, at "den stressramte får hjælp, og der bliver taget hånd om årsagerne til stressbelastningen".

Det er bekymrende, at vi kan se, at der er mange virksomheder, der ikke tager forebyggelsesmulighederne alvorligt. Mange får hjælp, når de går ned med stress, men samtidig er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der kun hjælper den enkelte og ikke ser på, hvad de kan gøre bedre på arbejdspladsen.

I alt 1318 medlemmer af HK/Privat har besvaret undersøgelsens spørgsmål om, hvorvidt der har været stress på arbejdspladsen inden for de seneste to år, mens 862 har svaret på, hvordan arbejdspladsen har reageret. 

Knap hver tredje har selv haft stressproblemer eller sygdom inden for de seneste to år, og 39 procent har svaret, at de blev mødt med skepsis hos deres leder i forbindelse med deres stressproblemer eller -sygdom.

Mange medlemmer har fortalt, at stress bliver ignoreret, forebyggelsen udebliver og, at ledelsen giver udtryk for, at den næste gang bare vil søge efter en robust medarbejder.

Undersøgelsen afspejler, at der er behov for mere viden om stress på arbejdspladserne, så der kan komme fokus på at lave en kollektiv forebyggelsesindsats, som ikke kun behandler den enkelte men også ser på årsagen til problemet. Det handler både om, hvilke tiltag man laver på individniveau, på ledelsesniveau og i hele virksomheden.

Vi skal væk fra, at stress og sygdom bliver set som noget individuelt. Stress og sygdom er altså ikke den enkeltes ansvar. Det er arbejdspladsens. 

Arbejdergiverne er faktisk forpligtet til at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det står i arbejdsmiljøloven. Og robusthed er ikke et særligt persontræk, man kan skaffe sig.

Mental robusthed hos en medarbejderstab hænger sammen med god ledelse, fornuftige arbejdsgange og kollegial støtte. Og jo bedre arbejdsmiljøet er på arbejdspladserne, jo bedre trives medarbejderne. Trives de, yder de mere, hvilket giver en bedre bundlinje på virksomhedernes regnskab, og hvem er ikke interesseret i det?

Derfor skal arbejdsgiverne skabe de rammer på arbejdspladserne, der gør, at alle kan yde deres allerbedste og ikke går ned med stress, og i HK står vi gerne klar med vejledning og rådgivning til, hvordan man griber forebyggelsesindsatsen an.
Arbejdsmiljø Stress
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Afdelingsformand

HK MidtVest

Jeg er afdelingsformand for HK MidtVest, lokalafdeling af HK i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop disse medlemsgruppers arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem