HK.dk logo

13. januar 2017

Tror du, løn under barsel, 6. ferieuge, pension og overtidsbetaling kommer af sig selv?

To hænder, der trykker hinanden

Retten til løn under barsel, 6. ferieuge og pension, vi som danskere i dag tager for givet, kommer ikke af sig selv - men af overenskomster

Du husker måske tv-reklamen: En række amerikanere på gaden i Minneapolis i USA bliver konfronteret med, at i Danmark får de fleste nybagte mødre omkring seks måneders betalt barsel, og amerikanerne er ved at dåne - for sådan er det ikke i USA og mange andre steder. 

Det er overenskomsterne, der sikrer dig løn under barsel, 6. ferieuge, pension, efteruddannelse og en lang række andre rettigheder.

Nu er overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked gået i gang, og hos HK Privat MidtVest er ønskerne blandt andet god trivsel, godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen herunder ret til uddannelse.

72,8 procent af HK Privat MidtVests medlemmer er dækket af en overenskomst, og en del af de, der ikke er, er på en arbejdsplads, der følger overenskomstens tekst på mange områder men desværre ikke alle.

Hvordan har vi i HK Privat fundet frem til de krav, vi skal stille til overenskomstforhandlingerne i 2017?

I foråret 2016 holdt HK Privat træf for tillidsrepræsentanter, hvor 300 mødte op for at fortælle om deres ønsker til OK 2017. 

Vi har også spurgt medlemmerne om deres ønsker via en postkortkampagne - vi modtog 15.000 udsagn/ønsker fra vores medlemmer. Et meget flot resultat. Og jeg siger tak til både de tillidsrepræsentanter og medlemmer, der er kommet med bidrag.

Svarene viser, at god trivsel, godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen er noget, der er vigtigt for langt de fleste medlemmer. 

Medlemmerne siger også, at trygheden i arbejdsforholdet er med til at skabe en god arbejdsplads. Men det store flertal af medlemmer oplever en stresset hverdag og stigende utryghed. Tryghed i form af uddannelse, seniorordning og fleksible arbejdstider står øverst på HK’ernes ønskeliste, og det er det, vi går til overenskomstforhandlingerne med.

Vi skal dygtiggøre os hele arbejdslivet, og vi skal være længere på arbejdsmarkedet. Derfor har vi brug for bedre uddannelsesmuligheder og fleksibilitet.

Tidligere overenskomstforhandlinger har blandt andet givet feriefridage, barns 1. sygedag, pension, ret til uddannelse og overarbejdsbetaling.

Du kan have indflydelse på overenskomstforhandlingerne, hvis du er medlem af HK eller en anden af de fagforeninger, der aftaler overenskomsterne med arbejdsgiverne.

Foruden HK er det 3F, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Jernbaneforbund, Malerforbundet i Danmark og Serviceforbundet, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst. Flere andre områder følger efter industriens.
Overenskomst Medlemsdemokrati
Inger Stranddorf - HK fagforening

Inger Stranddorf

Afdelingsformand

HK MidtVest

Jeg er afdelingsformand for HK MidtVest, lokalafdeling af HK i Midt- og Vestjylland. Her kan du læse mine holdninger til emner, der berører netop disse medlemsgruppers arbejdsliv. Og du skal være så hjerteligt velkommen til at give dit besyv med i en kommentar.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem