Konflikter på jobbet gør dig trist, træt og tager din arbejdsglæde – og de er desværre hverdagskost for næsten 4 ud af 10 medlemmer af HK Stat. Og 2 ud af 3 oplever de negative konsekvenser også af konflikter, de ikke selv er part i.

LÆS OGSÅAndres konflikter tærer også på arbejdsglæden

Tallene overrasker desværre ikke mig. Jeg har arbejdet 19 år i staten og har siden som fagforeningsleder haft fingeren på statens puls. En uheldig blanding af uafklarede forventninger til medarbejderne, for mange opgaver og ingen ledelsesmæssig retning på mange arbejdspladser kan ikke undgå at få temperamenter i kog og konflikter til at udvikle sig.

Hverken livet eller arbejdslivet kan leves uden konflikter. Men ligesom i privatlivet er der gode muligheder for at forebygge skærmydsler på kontoret og andre steder. Og det er bedre at forebygge end at rede trådene ud, når konflikten har smadret arbejdsglæden og hensat kollegerne i permanent alarmtilstand.

Når vi skal forebygge, er det vigtigt at skelne mellem uenigheder, der opstår på grund af forhold i arbejdet, og dem, der opstår på grund af forholdet mellem mennesker. Konflikter kan udvikle sig, når medarbejdere oplever uklare eller modstridende krav. Også et stort arbejdspres kan gøre folks lunte kortere. Når det på den måde er arbejdets indhold og rammerne for det, der udløser balladen, peger pilen på ledelsen.

Det er ledelsens ansvar og opgave – gerne i samarbejde med TR og arbejdsmiljørepræsentanter – at organisere arbejdet på en måde, der forebygger i stedet for at skabe grobund for konflikter. Men det er ikke kun ledelsen, der hænger på at løse konflikterne.

Du og enhver af dine kolleger har selv en opgave i at gøre arbejdspladsen til et trygt sted at være. Og når nogen tager fat på at mægle mellem kolleger, der er røget i totterne på hinanden, eller på at opbygge et stærkere fællesskab, skal ledelsen give tid og rum til at løse problemerne.

Det bedste værn mod konflikter er det, vi sammen bygger op i form af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi hører og respekterer hinanden. For vi er hinandens arbejdsmiljø. Relationer er så afgørende for, hvordan vi trives og fungerer – både til hverdag og når der er ekstra tryk på.

Jeg var engang med til at vende en anspændt stemning på jobbet. Jeg havde en rigtig surstråler af en kollega. Hvis døren til hendes kontor var lukket om morgenen, tænkte man: ”Fuck, det her bliver en hård dag.” Dårlige vibrationer strømmede fra hende.

Så fandt vi ud af, at det gjaldt om at omfavne hende. Vi begyndte at lave ting sammen – sociale arrangementer og kulturelle udflugter. En stor succes var, da vi arrangerede fælles frokost. Alle medbragte en egnsret – uanset om deres hjemegn lå i Danmark eller et andet land. Den frokost gjorde en forskel. Nu fik vi lov til at være andet end vores arbejdsrolle. Vi blev lidt mere os selv. Arbejdsfællesskabet voksede. Konfliktniveauet faldt.

Prøv det selv.