Bente Nygård Jakobsen, Skolesekretær Rougsøskole

Hvad er du glad for ved forliget?

- Jeg er glad for, at vi har fulgt med den private udvikling og fået vores realløn sikret. Det er rigtig rart.

Hvad synes du, at der skal arbejdes videre med?

- Jeg synes, at der skal arbejdes på at få nogle flere seniordage. Dem har jeg mere brug for end de ekstra penge i kompetencefonden. Men jeg kan selvfølgelig godt se, at det er godt for de yngre medarbejdere, der har et helt liv tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor kan se frem til en masse efteruddannelse. Men for mig er det mere relevant med nogle ekstra seniordage. 

Lillian Vibeke Frederiksen, Lægesekretær hos Aalborg Universitetshospital

HK: Hvad er du glad for ved forliget?

- Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi har fået en ret til sorgorlov med fuld løn, hvis ens barn på under 18 år dør. Det er en principiel ret, som er virkelig vigtig at have i baghånden. 

- Derudover tænker jeg også, at det er super godt, at tryghedspuljen bliver videreført. Vi lever i en tid, hvor det ikke er unormalt, at man blive fyret på grund af nedskæringer. Sådan var det ikke for flere år tilbage. Derfor er det en stor tryghed, at man kan søge penge til kompetenceudvikling eller efter- og videreuddannelse, hvis man skulle blive fyret.

Hvad synes du, at der skal arbejdes videre med?

- Selvom jeg synes, at retten til sorgorlov er rigtig god, så mener jeg faktisk, at den godt kunne udvides endnu mere, så den også omfatter ældre børn. Om ens barn er 17 eller 30 gør ikke nogen forskel, når man er i sorg. Man har stadig brug for tid til at bearbejde det. Derfor så jeg gerne, at den blev udvidet, så den i hvert fald også omfattede børn op til 25 år. Jeg er godt klar over, at nogle mennesker har et behov for at arbejde sig ud af sorgen, men man skal også anerkende, at andre har brug for længere pause. 

- Og så undrer det mig, at det er nødvendigt at sættes penge og ressourcer af til yderligere uddannelse af ledere, TR og AMR som en del af forbedringen af arbejdsmiljøet. 
- Jeg anerkender fuldstændig, at det er et vigtigt område, men jeg tænker, at det er nok, at vi følger lovgivningen på området.

- Bedre forhold til seniorer er en anden ting, som jeg synes, at man bør arbejde videre med ved næste overenskomstforhandling. Mange, jeg kender, føler sig nedslidte, inden de går på pension, og derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at man får nogle flere skåneforhold til den gruppe. 

Cristina Hedegaard Kildevang, Lægesekretær og fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet Holstebro

Hvad er du glad for ved forliget?

- Hvis jeg skal fremhæve én ting, som for mig står særligt stærkt i forliget, vil det nok være, at reallønnen er blevet sikret. Det var bestemt ikke givet på forhånd, så jeg er meget glad for, at vi fik den hjem og så endda med udsigt til en lille lønstigning.

- Jeg synes også, at det er rigtig stærkt, at der blev forhandlet nogle klarere rammer på plads for den nye uddannelse for sundhedsadministrative koordinatorer, der skal erstatte lægesekretæruddannelsen. Det er rigtig godt, at de bliver inkluderet i forliget, for så er både de og os lægesekretærer bedre rustet.

Hvad synes du, at der skal arbejdes videre med?

Jeg ser gerne nogle flere forhandlinger om reglerne for barnets første og anden sygedag i fremtiden. Jeg oplever nemlig, at det blevet sværere at kræve af arbejdsgiverne, fordi de ikke ser det som en ret. 

Tine Grodal Thomsen, Socialformidler i Holbæk Kommune

HK: Hvad er du glad for ved forliget?

- Jeg synes, at der generelt er rigtig mange gode elementer i det. Især i betragtning af corona. For mig er det en vigtig sejr, at vi har fået sikret reallønnen. Det synes jeg er virkelig betryggende, at den er i hus. Grundløns- og pensionsforbedringer er også vigtige for os medlemmer.   Men jeg er også glad for, at kompetencefonden har fået et økonomisk løft, for der vil være spot på digitale kompetencer i fremtiden, og så er det godt, at der er ekstra midler til at uddanne sig løbende. 

HK: Hvad synes du, at der skal arbejdes videre med?

- Mange har arbejdet rigtig meget hjemme under corona, så jeg synes, at man i fremtiden bør arbejde videre på at få en aftale, der sætter nogle klarere rammer for det. Men jeg ved, at HK Kommunal arbejder videre med det, så det er godt.

Alt om ok21

Stem om OK21 allerede i dag

Afstemningen om OK21-forligene er åben frem til den 19. april 2021 klokken 12.00.  Find linket på vores temaside om OK21.

Vil du vide mere om forligene?

Vi har udgivet et særnummer af Kommunalbladet, hvor du kan læse alt om forligene og det du skal stemme om. Læs særudgaven som bladre-version på nettet her - eller læs om forligene her på HK.DK.

Alt om forligene på det kommunale område

Alt om forligene på det regionale område 

Vis mere