pia lerke ved dørskilt

Sekretær Pia Lerke synes, at hun har et meningsfuldt job. - Jeg føler virkelig, at vi gør en forskel. Fx når vi hjælper klienter, som er narkomaner, med at blive stoffri. Vores formål må jo være at gøre os selv arbejdsløse. Foto: Lars Aarø. 

- Det her er headquarter! Sådan præsenterer sekretær Pia Lerke det kombinerede venterum og sekretariat hos Kriminalforsorgens tilsynskontor i Århus, hvor hun til dagligt sidder sammen med to sekretærkolleger i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF)'s hovedafdeling i Århus.

En af Pia Lerke og kollegernes mange opgaver er at tage imod klienter, som er indkaldt til samtaler hos kontorets socialrådgivere. Klienterne er borgere, som enten er sigtet for kriminelle forhold eller har fået betingede domme, og som derfor har pligt til at møde op til tilsyn. At modtage dem venligt og imødekommende ligger Pia meget på sinde. Men det er ikke alle klienter, der har det lige nemt i situationen.

- Jeg har hørt nogle klienter antyde, at de er mindre værd end andre. Min tilgang er, at vi er ligeværdige som mennesker. De har gjort noget kriminelt, og de har fået en dom. Så er regnskabet gjort op, og de skal have en chance, så de kan komme videre i livet, siger hun.

Klienterne har vidt forskellige baggrunde: Fra spritdømte direktører til unge, som er blevet kriminelle, fordi de er afhængige af stoffer. Men især klienter med psykiatriske diagnoser fylder mere og mere. Og de får det tilsvarende værre, oplever Pia Lerke.

- Det er hårdt at se, hvordan klienterne bliver mere og mere trængte. Vi kan tydeligt mærke, at der er blevet skåret kraftigt ned i psykiatrien, og at færre bliver indlagt i forhold til tidligere, siger hun.

Irriteres over småting

Også de økonomiske rammer er med til at højne arbejdspresset. Som det øvrige Kriminalforsorgen er tilsynskontorerne omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent om året, hvilket i sig selv er en udfordring, oplever Pia Lerke.

Lige nu mærker hun og kollegerne, at arbejdsmængden stiger endnu mere, fordi de modtager flere klienter, der får betingede domme og skal indkaldes til tilsyn inden for fristen på 14 dage. Det skyldes, at domstolene med den seneste ekstrabevilling kan afsige flere domme, som så sendes videre til politiet og til sidst lander i tilsynskontorernes postkasser. Det er den store udfordring, fortæller hun. 

- Det stigende arbejdspres betyder, at vi bliver mindre large over for hinanden som kolleger. Selv om vi generelt har et godt arbejdsklima, kan vi irriteres over små banaliteter. Nogle, som vi ikke ville have gået op i tidligere.

LÆS OGSÅ: Nu begynder forhandlingerne: Kriminalforsorgen skal bygges op

Pia Lerkes store ønske er, at politikerne vil bevilge flere penge til området, så kontoret kan få nogle flere hænder til at løse opgaverne.

- Jeg håber, vi får nogle flere ansatte, både sekretærer og socialrådgivere. Vores tilsynstal er meget høje, og det må kunne bevirke, at vi får tilført mere personale.

Det flotte Excel-ark

For at lette arbejdsgangene, hvor det er muligt, har Pia Lerke og hendes sekretærkolleger på Århus-kontoret og de to satellitkontorer i Randers og Horsens efter inspiration fra KiF København lavet et skema, som giver overblik over fordelingen af tilsynssager. Og de har selv udviklet et over sekretæropgaverne, så de sikrer, at tiden bliver brugt optimalt.

- I skemaet skriver vi ind, hvem der laver hvad, så vi kan fordele opgaverne efter, hvor lang tid de tager. Vi sørger for at skiftes til opgaverne, så alle sekretærer kan lave det hele. Det er et rigtig flot Excel-ark, og ledelsen virker til at være glad for det, smiler hun.

63-årige Pia Lerke har arbejdet i Kriminalforsorgen i 16 år og kan på trods af arbejdspresset og det hårdere klientel ikke tænke sig at være andre steder. Det er hendes indtryk, at de fleste HK-kolleger i Kriminalforsorgen har det på samme måde, og at mange fejrer både 10-, 20- og 30-års jubilæum.

At man bliver i Kriminalforsorgen, når man først er kommet ind, bekræfter HK-fællestillidsrepræsentant Irma Ernebjerg Andersen, som arbejder på tilsynskontoret i Viborg og netop har haft 10 års jubilæum. Hendes tillidshverv dækker områderne Midt og Nord.

LÆS OGSÅ: Et pip fra en insider: 8 udfordringer for mig som HK’er

- Vi HK'ere er her i mange år. Faktisk ufatteligt mange år. Det viste en optælling, jeg hørte om forleden, fortæller hun.

irma ernebjerg andersen ved skrivebord

- Vi har masser af humor, og den kan godt være sort indimellem, siger fællestillidsrepræsentant Irma Ernebjerg Andersen. Hun synes, det bedste ved jobbet hos KiF i Viborg er, at hverdagen aldrig er statisk. Foto: Lars Aarø.

Ligesom Pia Lerke er hun meget glad for sit arbejde, selv om hun er vidne til mange barske og triste historier, både i mødet med klienterne og gennem sit kendskab til deres journaler og domme.

- Jeg kan lide alt ved jobbet – undtagen rammerne, siger hun og forklarer, at med det mener hun det konstante fokus på økonomi, som efter hendes opfattelse begyndte ved reorganiseringen af Kriminalforsorgen i 2014, og er fortsat med de løbende besparelser på området. Mindst én administrativ stilling er skåret væk siden.

Gamle skriveborde savet til

Knapheden på penge mærkede Irma Ernebjerg Andersens arbejdsplads fx, da den skulle flytte til nye lokaler i maj 2021. Da var der ikke råd til skriveborde i den rigtige mindre størrelse. I stedet blev de gamle skriveborde fra enkeltkontorerne savet til og fik sat kantlister på – af en fængselsbetjent fra Herning Arrest – så de passede til det nye storrumskontor.

At økonomien også virkelig strammer, når det kommer til de små ting i hverdagen, mærkes på tilsynskontoret i Viborg.

- Møder må ikke vare for længe, for går de fx ind over frokosten, er der er ikke råd til forplejning. Det, at vi skal spare så meget, gør, at vi bliver irriterede over småting. Vi oplever det som noget, der kommer ovenfra, for sådan er vores ledelse og vores kultur ellers ikke, siger Irma Ernebjerg Andersen og fastslår:

- Jeg vil ikke kritisere Kriminalforsorgen som sådan, vi har det bare stramt på mange måder.

Mangler at mødes på tværs

En af Irma Ernebjerg Andersens mærkesager som tillidsvalgt er at få mere kompetenceudvikling ind i hverdagen. Og det behøver ikke nødvendigvis at være i form af akademi- eller diplomuddannelser.

- Kompetenceudvikling er andet end eksterne kurser. Det er også at mødes på tværs af områder og udveksle erfaringer, så vi ikke sidder hver især og opfinder den dybe tallerken. Og jeg siger ikke, at man skal gøre tingene på samme måde, men at man kan lære af hinanden, siger hun. 

Nedlæggelse af erfaringsudveksling på tværs af områder er nemlig en af de følger, Irma Ernebjerg Andersen har oplevet af omorganiseringen, som forløb frem til 2016.  

En af de oplagte dybe tallerkener at dele med andre kunne være Excel-arket med opgavefordeling, som Pia Lerke og hendes HK-kolleger i Århus har udviklet. Ligesom det kunne være at byde ind med ideer til administrative opgaver, som i dag ligger hos andre faggrupper i Kriminalforsorgen, men som med fordel kunne løses af HK'ere.

LÆS OGSÅ: Brug os mere til det, vi er gode til

- Det er så vigtigt, at vi HK'ere laver HK-arbejdet, så de andre faggrupper kan få hænderne fri til det, de først og fremmest skal gøre. Vi kan sagtens tage nye administrative opgaver ind, og hvis de bliver løst bedre, fordi vi er uddannet til det, er det jo optimalt. Men det kræver, at vi får tilført flere ressourcer, siger Irma Ernebjerg Andersen.

HK Stat: Der er brug for bedre rammer i kriminalforsorgen 

7. oktober, dagen efter interviewet,  deltog Irma Ernebjerg Andersen i et møde med SF's retsordfører Karina Lorentzen (med sort hår), som for tiden forhandler ny flerårsaftale om indretningen af Kriminalforsorgen. Den lyttende politiker fik besøg af HK’ere, der ved noget om, hvor skoen trykker i de hårdt pressede fængsler og på Kriminalforsorgens øvrige arbejdspladser. Fra venstre er det tillidsrepræsentanterne Hanne Margrethe Duus, Ringe fængsel, Irma Ernebjerg Andersen, KiF Holstebro, og Helle Nikolajsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Med på Borgen var også HK Stat-formand Rita Bundgaard (t.h), analysechef Thomas Lynge Madsen og arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech - som i dagens anledning også agerede fotograf.

 

Hk stat på christiansborg hos Karina Lorenzen

HK Stats pejlemærker for ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen befinder sig i en kritisk situation med alvorlige og akutte udfordringer (jf. Kriminalforsorgens udfordringsbillede i strategien for 2021).
Op til de politiske forhandlinger har HK Stat sammen med tillidsfolk og medlemmer på Kriminalforsorgens område udarbejdet følgende pejlemærker til en ny flerårsaftale på Kriminalforsorgens område.
  1. Fjern omprioriteringsbidraget på hele Kriminalforsorgens område med flerårsaftalen
  2. Tilfør flere administrative og sagsbehandlende medarbejdere (udover flere fængselsbetjente)
  3. Større fokus på den administrative og sagsbehandlende opgavevaretagelse, herunder kulegravning af området
  4. Øget fokus på kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse
  5. Øget fokus på arbejdsmiljøet