fagforeningsrepræsentanter møder retsudvalget

14. oktober var repræsentanter for 4 fagforeninger med medlemmer i Kriminalforsorgen inviteret til møde i Folketingets restudvalg. Anledningen var, at regeringen og Folketingets partier i disse uger forhandler om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. 

Fjern omprioriteringsbidraget, og tilfør flere ressourcer. Hav større fokus på den administrative og sagsbehandlende opgavevaretagelse, herunder kulegravning af området. Og tilfør flere administrative og sagsbehandlende HK-medarbejdere udover flere fængselsbetjente og andre faggrupper. Det kan også frigøre tid til de stærkt pressede fængselsbetjente.

Sådan lød nogle af forslagene til retsudvalget, da HK Stat sammen med andre faglige organisationer for ansatte i fængsler og andre dele af Kriminalforsorgen var en tur i Folketinget den 14. oktober. I disse uger forhandler regeringen og Folketingets partier om en ny aftale om økonomi og indretning af Kriminalforsorgen.

- Situationen er kritisk, og politikerne har et stort ansvar for at rette den op. Herunder at skaffe tilstrækkelig finansiering til den kommende flerårsaftale. Den melding var de faglige organisationer enige om i deres oplæg til retsordførerne, fortæller HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen, som deltog i mødet.

LÆS OGSÅ: Et pip fra en insider: 8 udfordringer for mig som HK’er

Udover HK Stat deltog Dansk Socialrådgiverforening, Fængselsforbundet og Kriminalforsorgsforeningen.

- Mødet med retsudvalget forløb rigtigt godt. HK Stats deltagelse var blandt andet medvirkende til, at der også kom fokus på den vigtige drift af området og HK’ernes store værdi for Kriminalforsorgen og de indsatte udover straffuldbyrdelse og afkriminalisering. HK’erne på området kan og vil spille en central rolle i forhold til genopretningen af Kriminalforsorgen, hvis finansieringen følger med – også ved at frigøre tid til fængselsbetjente, fortæller analysechefen.

I sit indlæg på mødet opfordrede HK Stat-formand Rita Bundgaard politikerne til at sikre, at Kriminalforsorgen gør mere ud af den interne videndeling og af at efter- og videreuddanne medarbejderne. Også arbejdsmiljøet skal forbedres, fremhævede Rita Bundgaard.

LÆS OGSÅ: Brug os mere til det, vi er gode til

HK Stat foreslog som nævnt at ansætte flere HK’ere i fængslerne og arresterne. Ikke fordi, HK’ere skal fungere som fængselsbetjente (som der er stor mangel på), men for at HK’ere kan løse nogle af de mange administrative og sagsbehandlende opgaver, som blandt andet på grund af besparelser er flydt fra fx HK’ere over til fængselsbetjente. 

Det handler om at bruge den rette faglighed til de forskellige opgaver, mener HK Stat-formanden. HK Stat har i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe af tillidsfolk på området, som har bidraget med input til den kommende flerårsaftale i samarbejde med HK Stats arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech og analysechef Thomas Lynge Madsen.

LÆS OGSÅ: HK i Kriminalforsorgen: Vi skal ikke opfinde hver vores dybe tallerken