Jette og Lene

Jette og Lene er to ud af mange medlemmer af HK Privat, der har oplevet aldersdiskrimination i forbindelse med jobsøgning.

Selvom cv’et og ansøgningen er nok så skarpe har mange jobsøgende, der har passeret de 50 år, en oplevelse af at blive valgt fra alene på baggrund af deres alder.

Læs også: Lene har søgt 340 jobs. Det er blevet 3 samtaler. Og 0 job

En ny Epinion-undersøgelse blandt 1.220 HK Privatmedlemmer bekræfter nu problemet indenfor HK Privats område.

I undersøgelsen, der blev lavet i slutningen af oktober 2021, svarer 82 % af HK Privats medlemmer ja til, at de tror, der foregår aldersdiskrimination i ansættelsesprocessen på det danske arbejdsmarked, heraf svarer 58 %, at de tror, det sker i ’høj’ eller ’meget høj grad’.

Undersøgelsen viser også, at mange medlemmer da også selv har mærket konsekvensen på egen krop. Således svarer 24 % af de 514 medlemmer over 50 år, der har deltaget i undersøgelsen, at de selv har oplevet at blive diskrimineret på grund af deres alder i forbindelse med jobsøgning.

Simon
Simon Tøgern, formand for HK Privat.

- Hvis der var nogen, der stadig var i tvivl, så viser de her tal, at det foregår, og at det desværre er relativt udbredt, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

- Mange af de arbejdsgivere, der oplever besvær med at finde arbejdskraft, er simpelthen nødt til at kigge indad og se på deres måde at rekruttere på – hvem det er, de vælger til og fra, og hvor det er, de rekrutterer henne, fortsætter han.

Simon Tøgern fortæller, at han tidligere i denne uge har haft en direktør fra en virksomhed, der er medlem af en arbejdsgiverforening, i røret, som spurgte, hvad det der Jobnet er for noget.

- Hvis de ikke engang kan finde ud af at annoncere dér, er de simpelthen nødt til at blive skarpere på deres rekruttering – i mange tilfælde er de simpelthen blevet for dovne, siger formanden.

Læs også: Jette opgav at finde fast job og blev selvstændig

 

FORMAND: VI SKAL REJSE DISKUSSIONERNE PÅ VIRKSOMHEDERNE

Netop seniorers muligheder på jobmarkedet har været heftigt diskuteret i medierne de seneste måneder. Arbejdsgiverne har flere gange været ude og pege på, at de har store problemer med at få besat stillinger, mens fagbevægelsen netop har peget på den store gruppe af ledige seniorer.

I den trepartsaftale, der blev indgået i oktober måned, er der netop også særligt fokus på at sikre flere seniorer på arbejdsmarkedet ved blandt andet at gøre det forbudt at screene for alder.

Læs også: Nu bliver det forbudt at screene for alder i ansøgninger

Simon Tøgern tror dog ikke på, at det er et quickfix, der kan løse hele problemet. Han mener, at vi alle er nødt til at tage ansvaret på os.

- Arbejdsgiverne er nødt til at forstå, at arbejdspladserne skal fyldes med forskellige medarbejdere og afspejle det omgivende samfund. De arbejdspladser, der gør det, er også de bedste. For at få det til at ske må både tillidsvalgte og medarbejdere i al almindelighed rejse diskussionen i virksomhederne og sætte spørgsmålstegn ved, hvem det er, der bliver rekrutteret? Er det igen nogen, der ligner os selv? Slutter Simon Tøgern.

I undersøgelsen svarer 11 % af medlemmerne ja til, at de har kendskab til, at deres egen virksomhed bevidst eller ubevidst har frasorteret en ansøger + 50 år.

HK jobbørs

På HK JobBørs matcher vi kvalificerede kandidater med virksomheders behov for nye medarbejdere.

Se mere om HK JobBørs