Collage af medlemmer med børn

For - imod - imod - for.Sådan fordeler holdningerne til den nye barselsmodel, når man spørger HK Privat-medlemmerne Pernille Nørtved Bjergager, Tanja Christoffersen- Bjerre, Mike Krause og Jesper Christensen. Foto: Lisbeth Holten og Hans-Christian Jacobsen.

Fra august næste år bliver 11 uger af barselsorloven øremærket til fædre. Det er ikke noget, der huer flertallet af HK Privats medlemmer. Kun 4 ud af 10 er for den nye barselsmodel. HK Privat er for modellen, fordi det vil øge ligestillingen for både mænd og kvinder.

Den nye barselsmodel har været omdiskuteret, også blandt HK Privats medlemmer. Mens et lille flertal af mændene - 55 % - mener, at modellen er god, så gælder det kun 32 % af de kvindelige medlemmer. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for HK Privat.

36 % af HK Privats medlemmer mener, at fordelingen af barsel er et ligestillingsproblem for kvinderne, mens 46 % mener, at det er et ligestillingsproblem for mændene.

Simon Tøgern, formand for HK Privat, er dog ikke i tvivl om, at det er en god aftale.

- Skal vi nu til at blande os i, hvordan den enkelte familie tilrettelægger sin aftale? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Og jeg mener stadig, at der er rig mulighed for selv at styre fordelingen med den model. Der er altså fortsat 26 uger, som man frit kan fordele. Men der er altså knyttet nogle betingelser til alle offentlige ydelser, og her er samfundets udgangspunkt, at parterne skal være ligestillet. Det bakker vi selvfølgelig fuldt ud op om, siger Simon Tøgern.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at noget af det, der driver os allermest i vores fagforening, er lige løn mellem mænd og kvinder. Og al statistik, undersøgelser og forskning tilsiger, at det ulige forbrug af barslen uden sammenligning er den vigtigste forklaring på den ulige løn. Mener man alvorligt, at man vil gøre noget ved det, så er vi nødt til at fjerne nogle af årsagerne.

Kvinder har ret til mest i HK Privats overenskomster

Mens antallet af uger med ret til barselsdagpenge altså nu bliver ligestillet i lovgivningen, så er der p.t. ikke lige ret til fuld løn under barsel. I langt de fleste af HK Privats landsoverenskomster er der lige nu i alt 19 ugers øremærket orlov efter fødslen - plus 4 uger før fødslen - med fuld løn til moren (barselsorlov og forældreorlov), mens der for faren/medforælderen kun er 10 uger øremærket med fuld løn (fædreorlov og forældreorlov).

Ifølge Danmarks Statistik holdt kvinder i 2019 i gennemsnit 280 dages barsel, mens mændene holdt 34 dage.

Derudover er der 3 uger med fuld løn, som frit kan fordeles. Tager far de 3 uger, mangler der altså 6 uger med fuld løn, for at far også kan nå op på de 19 uger med fuld løn, som moren har.

Læs også: Fakta om den nye barselsmodel

HK Privats formand, Simon Tøgern, mener, at det er for tidligt at tale om specifikke overenskomstkrav til forhandlingerne i 2023. - Nu må vi se, hvad medlemmerne ønsker, og hvilke krav der i øvrigt bliver rejst. Men det vil overraske mig, hvis vi ikke ved OK23 kommer til at kigge på barselsbestemmelserne i overenskomsten, så de i højere grad matcher den nye lovgivning, siger formanden.

For og imod den nye barselsmodel

Collage af medlemmer med børn

 

Vi har spurgt 4 HK Privatmedlemmer om, hvad de synes om den nye barselsmodel. Fra venstre:

Pernille Nørtved Bjergager, mor til tre børn på 5, 4 og 1 år og for den nye barselsmodel:
- Det her vil gøre det langt mere legalt for mænd at være sammen med deres børn.
Læs artiklen med Pernille


Tanja Christoffersen-Bjerre, mor til 2 børn på 4 og 2 år med et tredje barn på vej og imod den nye barselsmodel:
- Det vigtigste for os er at være hjemme med barnet så længe som muligt.
Læs artiklen med Tanja

Mike Krause, for til et barn på 2 år og imod den nye barselsmodel:
- Det kan ikke være rigtigt, at staten skal blande sig.
Læs artiklen med Mike


Jesper Christensen, far til et barn på 5 år og for den nye barselsmodel:
- Det er åbenlyse fordele ved det.
Læs artiklen med Jesper