Morten

Socialt akavede, nørder, og sådan nogle, der aldrig kommer uden for en dør.

Ligesom mange andre havde Morten Rasmussen Boelslund en lang række fordomme om, hvad det vil sige at være introvert. Men i forbindelse med en personlighedstest på sit daværende arbejde gik det op for ham, at han faktisk selv var overvejende introvert.

På det tidspunkt var Morten Rasmussen Boelslund ansat som køkkensælger og på kursus i salgsteknikker. Efter at være blevet mere bevidst om sin personlighed lagde han hurtigt mærke til, at mange af de øvrige deltagere på kurset var typer, der kunne sælge hvad som helst, hvis bare de fik tre ord. Men sådan var det langtfra for ham selv.

- Dem, der var meget udadvendte, kunne jo bare snakke for deres syge moster, mens det var tydeligt, at jeg ikke var lige så god som mange af de andre. Det faldt mig slet ikke naturligt, fortæller han.

Læs også: Sådan favner du bedst en introvert kollega

Men han var jo ansat, som han siger. Derfor var han også nødt til at lære det på en eller anden måde.

Morten Rasmussen Boelslund fandt sin egen vej og fandt ud af, at han havde brug for at sætte sig ind i alle detaljer og suge så meget viden til sig som overhovedet muligt for at føle sig tryg i salgssituationen.

- I dag ser jeg det egentlig ikke som en negativ ting. Tværtimod er det for mig en styrke at sælge på faglighed frem for snak, siger han.

Rolig snak frem for dansegulv

Finanskrisen fik Morten Rasmussen Boelslund til at skifte køkkenbranchen ud med en uddannelse som logistikøkonom og siden elevplads i Vestas, hvor han efterfølgende var ansat i 11 år. Her fik han igen lavet en personlighedsprofil, denne gang en mere dybdegående. Den gjorde det endnu en gang tydeligt, hvordan de måder, han agerer på i arbejdssammenhænge, er tæt forbundet med hans personlighedstræk som introvert.

I de 11 år på Vestas var han kun med til en enkelt julefrokost og et par enkelte fester for et par af fabrikkerne. Bøvlet med at få det til at gå op med livet som småbørnsfamilie var ikke det værd for ham, forklarer han.

Læs også: Personlige kompetencer, du typisk kan skrive på cv’et som introvert og ekstrovert

Det der med at stå på dansegulvet er heller ikke lige ham. Han vil hellere sidde ved et bord og have en stille og hyggelig snak. På jobbet tager han gerne en faglig dialog med sine kolleger, men det der med bare at tage en snak for en snak med en kollega, han lige har mødt, falder ham ikke naturligt.

Når det gælder møder, foretrækker han også at nøjes med at lytte og kun sige noget, hvis det er direkte relevant.

- Hvis det er inden for mit kerneområde, kan jeg sagtens danne holdninger med et fingerknips. Men hvis det er noget nyt, jeg ikke har direkte erfaring med, har jeg brug for lige at tænke det igennem - gerne et par dage, siger Morten Rasmussen Boelslund.

- Det er ofte, når jeg er i bad, laver mad, eller når ungerne er puttet, at jeg finder løsningen på et problem, fortsætter han.

Sig nu din mening

Det er dog ikke fra alle chefer i Morten Rasmussen Boelslunds karriere, at han har mødt lige stor forståelse. Særligt i en afdeling var chefen var meget frustreret over, at han ikke mente, at det var alle medarbejdere, der bød nok ind med hurtige bemærkninger på møderne.

Hans løsning blev at lave ”bordet rundt” og på den måde tvinge folk til at sige noget om et givent emne.

- Generelt er der en tendens til, at mange ofte gerne vil have ting trumfet igennem nu og her. Men som introvert dukker mine overvejelser omkring diskussioner og mulige faldgruber op stille og roligt, som jeg får bearbejdet tingene, siger han.

- Min nuværende chef har derimod stor forståelse for, at vi ikke behøver låse os fast på noget med det samme, men at det er naturligt at komme med indspark bagefter, da vi har et levende miljø. Det giver mig mulighed for at komme på banen på en helt anden måde, fortæller han.

Morten Rasmussen Boelslund har i sit arbejde i dag en bred kontaktflade og har tillært sig mere ekstroverte sider som en del af sin professionelle profil, men han har stadig brug for at gennemgå tingene en ekstra gang for at være sikker på, at han forstår det 100 %. 60 % er ikke altid godt nok - selv om han efterhånden har en del års erfaring som intern ERP-konsulent (ERP står for Enterprise Resource Planning) i både i Vestas og nu i Polytech, en underleverandør til vindmøllebranchen, hvor han har været ansat siden juni 2020.

- Jeg har fortsat behov for at sidde og terpe ting og afprøve processer for at sikre mig, at det hele kører rigtigt igennem, og jeg forstår, hvordan tingene fungerer. Hvis jeg skal præsentere noget, ser jeg også altid det hele igennem en ekstra gang for at sikre, at der ikke er nogen, der lige har været inde og pille ved et eller andet. Det tager fortsat rigtig meget energi, men heldigvis ikke helt så meget som førhen, hvor alt var nyt, siger han.

Læs også: Sådan skaber I de bedste rammer for både introverte og ekstroverte

I dag oplever han modsat i arbejdet som køkkensælger at være i et job, hvor jobprofilen understøtter hans personlighedstræk langt bedre.

- I mit nuværende job er det netop vigtigt at være meget struktureret, at kunne gå i detaljen og kunne sikre, at det hele bare spiller sammen. Men selv om det, at jeg er introvert, giver mig gode kompetencer i forhold til at løse mine arbejdsopgaver, er det klart, at det også indimellem har en negativ side, siger Morten Rasmussen Boelslund.

- Jeg har en tendens til at gå meget i detaljer, som kan resultere i, at jeg nogle gange bruger lidt for lang tid på en opgave. I dag er jeg bevidst om det og kan tage mig selv lidt i nakken.

På grund af coronasituationen har Morten Rasmussen Boelslund som mange andre arbejdet hjemme under coronanedlukningen. Selv om det har passet ham godt, at han har haft mere ro til at gå i dybden med tingene, og afbrydelserne har været færre, så savner han også at se sine kolleger. Han håber derfor, at fremtiden byder på et par dage på kontoret og resten af tiden hjemme som en fast ordning.

- Det at være introvert er heldigvis ikke så sort/ hvidt.