Introvert

I dag skal du i stort set alle jobs i en eller anden grad kunne socialisere, samarbejde og præsentere dit arbejde - som minimum over for dine kolleger i din afdeling.

At arbejdsarbejdsmarkedet i dag i høj grad tilgodeser ekstroverte kompetencer som disse hænger ifølge erhvervspsykolog Ebbe Lavendt blandt andet sammen med, at ledere ofte selv er ekstroverte – og vi har som bekendt en tendens til at ansætte folk, der ligner os selv.

- Man har været en lille smule blind for, hvilke styrker introverte kan bidrage med, siger Ebbe Lavendt.

Læs også: Personlige kompetencer, du typisk kan skrive på cv’et som introvert og ekstrovert

I stedet risikerer mange introverte at blive opfattet som nogle, der hele tiden klager og som har brug for ekstra hensyntagen.

- Men det er jo i virkeligheden, fordi arbejdspladsen ikke er indrettet til dem, siger Ebbe Lavendt.

Hvis vi fremover skal blive bedre til at favne introverte på arbejdspladsen - eller få mest muligt ud af alle medarbejdere er vi på arbejdspladserne nødt til at skabe forståelse for, at vi er forskellige - og at det faktisk er okay.

Læs også: Sådan skaber I de bedste rammer for både introverte og ekstroverte

Vi har derfor lavet denne guide med 6 punkter om, hvordan du som ekstrovert bedst favner en kollega, der er introvert:

6 gode råd til at favne din introverte kollega

  1. Spørg, hvornår det passer, at I taler sammen fremfor for at antage, at det er nu Introverte bryder sig ofte ikke om uventede telefonopkald. 
  2. Skriv i stedet en sms eller fortæl, hvornår du ringer 
  3. Vær nysgerrig og stil spørgsmål om de ting, du undrer dig over, i stedet for bare at antage, at den introverte trækker sig, fordi vedkommende ikke gider 
  4. Stop ikke med at invitere, men rum, at det bliver et nej indimellem 
  5. Skab rammer for, at det er okay at gå tidligt - og gør det allerede i invitationen, ”Vil du med ned og drikke én øl til fredagsbaren?” Det giver en oplevelse af at leve op til aftalen i stedet for at skuffe ved at gå tidligt 
  6. Prøv indimellem at tune ind på den introvertes energi og tempo og turde være stille sammen 

    Kilder: Psykoterapeut Ilse Sand, der er forfatter til bogen ”Introvert eller særlig sensitiv – guide til grænser, glæder og mening” og Camilla Lærkesen, der står bag bloggen og onlinefællesskabet ’Bevidst Introvert’.

 

Læs også: Morten tænker, før han taler

 

Begreberne introvert, ekstrovert og ambivert

Det var psykiateren Carl Gustav Jung, der introducerede begreberne introvert og ekstrovert i 1920’erne. De to begreber skal ses som to yderpoler af et spektrum. De fleste vil befinde sig et sted i midten og være såkaldt ambiverte og eventuelt slå svagt ud mod en af enderne.

Ekstroverte er udadrettede og søger social kontakt. 

Introverte forholder sig mest til sit eget indre, og indtryk fra omverden bliver sekundære for vedkommende. 

Ambiverte er mere fleksible og kan være både udadrettede og indadrettede.  De tilpasser deres adfærd til den situation, de er i - afhængigt af deres humør, kontekst og mål.  Over for autoriteter eller fremmede kan de ambiverte eksempelvis optræde indadvendt.  Mens de samme personer kan være mere energiske og udadvendte over for deres familie og nære venner.  De ambiverte er rimelige komfortable med grupper og social interaktion, men nyder også tid alene væk fra andre.

Disse personlighedstræk udgør kun en lille del af vores samlede personlighed. 

Kilde: postdoc Anna Pacak-Vedel og erhvervspsykolog Ebbe Lavendt.