12 påskekyllinger i en bunke

Arkivfoto: Colourbox 

 

Arbejder du indenfor kontor eller lager i handelsbranchen?
Tjek reglerne for din arbejdstid her.

Butiksansatte skal have lige så meget ud af påskehelligdagene som alle andre. Derfor er der i overenskomsten særlige regler for helligdage. Uanset om du skal arbejde i helligdagene, eller om din fridag falder på en helligdag, er der kompensation at hente. 

Der kan være lidt forskel alt efter, hvilken overenskomst du er ansat under. Nedenfor finder du reglerne i de største overenskomster. Hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for dig, kan du se det ved at logge ind på MitHK.

Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads, gælder de regler, der står i din ansættelseskontrakt, eller de vilkår, du selv har aftalt ved din ansættelse. Du kan altid kontakte din lokale HK-afdeling på 7011 4545, hvis du er i tvivl om noget.

Regnestykkerne nedenfor er baseret på de fire påskehelligdage, men hvis din 16-ugers vagtplan omfatter andre helligdage, skal de også modregnes.

Fuldtidsansatte

Fuldtidsansatte får kompenseret hellig­dage med 7,5 time.
I den arbejds­periode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal du arbejde 4 x 7,5 time = 30 timer mindre.
Din arbejdsgiver kan derfor i denne arbejdsplansperiode kun planlægge med 562 timer mod normalt 592 timer. Men du skal have løn som normalt for alle 592 timer.

Deltidsansatte

Deltidsansatte med over 10 timer om ugen i gennemsnitlig arbejdstid får reduktion i arbejdstiden for helligdage. I den arbejdplansperiode, der indeholder skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, skal du have reduceres din arbejdstid således:

  • over 10 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 3,5 timer = 14 timer mindre
  • over 20 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 4,5 timer = 18 timer mindre
  • over 25 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 5,5 timer = 22 timer mindre
  • over 30 timer om ugen i gennemsnit: Du skal arbejde 4 x 7,0 timer = 28 timer mindre

NB! Du får fuld løn - også for de timer, du skal arbejde mindre. 

Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet. 

PÅ DIO II-overenskomsten reduceres du for tre dage i påsken.

Fuldtidsansatte

Hvis butikken holder åbent på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i en arbejdsplansperiode, hvor du for eksempel arbejder otte timer på 2. påskedag, skal have otte timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn. Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder åbent, så skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time). Du skal altså arbejde mindre i arbejdsplansperioden, men til din sædvanlige løn. 

Hvis butikken holder lukket på helligdagen, skal din arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med det antal timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn). Hvis din fridag falder på en helligdag, hvor butikken holder lukket, så skal du have en ny fridag (svarende til 7,5 time).

Deltidsansatte

Hvis butikken holder åbent på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skal arbejde på helligdagen. Det betyder, at du i den arbejdsplanperiode, hvor du for eksempel arbejder fire timer på 2. påskedag, skal have fire timer fri på en anden arbejdsdag med fuld løn.

Hvis butikken holder lukket på helligdagen, får du reduceret din arbejdstid med de timer, du skulle have arbejdet på helligdagen (fri med løn).

Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet. 

Ansatte med 10,5 plantimer eller mere skal have reduceret arbejdstiden for skærtorsdag, langfredag, påskedag samt 2. påskedag. Der skal kompenseres for dagene, uanset om butikken har åbent eller ej, og uanset om du er på arbejde eller ej. Der kompenseres i arbejdstiden med 1/5 af dine plantimer (timer på din kontrakt) for hver dag, der skal kompenseres for. Er dine plantimer for eksempel 30 timer, betyder det, at arbejdstiden skal reduceres med 30 timer divideret med 5 = 6 timer ganget med 4 dage = 24 timer i alt for påsken. Men du skal have din normale fulde løn.

For dig i Coop / Irma

Reduceringen i arbejdstiden kan planlægges i perioden to uger før helligdagen, ugen helligdagen falder i eller to uger efter helligdagen. Den skal så vidt muligt gives som hele dage.

For dig på en overenskomst med BA eller SFU

Reducering i arbejdstiden kan placeres i hele planperioden. Reduceringen skal så vidt muligt gives som hele dage.

Deltidsansatte

Deltidsansatte skal have overtidsbetaling, hvis de arbejder ud over den reducerede arbejdstid for en fuldtidsansat.

Ønsker du at overføre reduktionstimer til den kommende planperiode, kan du indgå en skriftlig aftale om det med din arbejdsgiver. Reduktionen skal gives i hele dage, medmindre I aftaler andet.